EKONOMI: Negativ överraskning för svenska folket

2023 05 14

Priserna på mat ser inte ut att bli billigare i närtid.

Under det gångna året har det svenska folket fått dras med mycket höga priser på livsmedel.

Den höga inflationen har slagit hårt mot hushållens plånböcker, men analytiker har menat att priserna kan komma att sjunka den närmaste tiden.

Det tycks inte vara fallet, då en ny rapport från Livsmedelsföretagen pekar på att det inte finns något prisfall på mat i sikte.

– Under senare tid har en del analytiker varit ute och flaggat för att livsmedelspriserna kommer att vända ned i närtid.  Att döma av kostnadsutvecklingen för det svenskproducerade under Q1 2023 finns det ännu inte underlag för att komma fram till en sådan slutsats, framhåller Livsmedelsföretagen.

Fortsatt uppåt

Rapporten bygger på enkätsvar från ett hundratal livsmedelsproducenter, som uppger att kostnaderna för råvaror fortsatt uppåt under första kvartalet.

– Det finns ingen person som idag jobbar inom svensk livsmedelsproduktion som har varit med om en lika svår kostnadskris som den företagen nu går igenom. 

Då stabiliseras priserna

Enligt nuvarande prognoser kan priserna på mat börja stabiliseras inom 3-6 månader.

Detta baserat på att priserna på råvaror och energi avstannar under den perioden.

– Det är ett första steg i rätt riktning och sätter också dagordningen för prisutvecklingen på det svenskproducerade. Om prognoserna blir verklighet kan konsumenterna räkna med att priserna på svenska livsmedel stabiliseras inom 3–6 månader.

Historisk ökning

Inflationen har varit mycket hög under det senaste året, och en av de drivande faktorerna har varit matpriserna.

Tidigare har Statistiska centralbyrån rapporterat om att det handlar om en historisk ökning.

– Under 1970- och 80-talen ökade livsmedelspriserna också mycket, men inte lika snabbt som de gör nu. Vi får gå tillbaka till 1951 för att hitta den senaste tolvmånadersperioden då matpriserna ökade med över 20 procent, säger John Eliasson, prisstatistiker på SCB.

Högt över målet

Riksbanken fortsätter arbeta mot inflationsmålet som ligger på 2 procent.

Styrräntan har höjts aggressivt till 3,5 procent, och ytterligare höjningar väntas framöver.

Foto: J. Appel

Text: Redaktionen