EKONOMI: Katastrofläge i Sverige – flera län pekas ut

2023 08 02

Situationen blir allt tuffare för svenska företag.

Efter de oerhört snabba räntehöjningar som Riksbanken infört till följd av inflationsläget har såväl svenska hushåll som företag påverkats.

Styrräntan har efter en längre tid på låga nivåer klättrat upp till dagens nivå på 3,75 procent.

Nu slår det ekonomiska klimatet hårt mot svenska företag.

Konkurserna skenar, och ökade med hela 49 procent under juli månad.

Konkursnivån är just nu den högsta på tio år, framhåller affärs- och kreditinformationsföretaget UC.

Färre nystarter

Den kraftiga ökningen av antalet konkurser i kombination med störtdykande nystarter inom flera branscher innebär en oroväckande utveckling för svensk ekonomi.

Inom transportsektorn har konkurserna ökat med 200 procent och med 80 procent inom detaljhandeln.

– Konkurserna har fortsatt att explodera under sommarens första månader vilket är mycket oroväckande, särskilt inom branscher såsom hotell- och restaurang och detaljhandeln, säger Johanna Blomé, ekonom hos UC.

Oerhörda siffror

Ökningen vad gäller konkurser syns i hela landet, men flera län har det synnerligen svårt.

På Gotland rör det sig om en ökning om 200 procent i juli, medan siffran i Kalmar län är 300 procent.

Värst är situationen i Jämtland, där konkursökningen är hela 400 procent.

Kan höjas ytterligare

Lars Jonung är professor emeritus vid Lunds universitet, och han menar att räntorna i Sverige varit för låga för länge och att styrräntan kan behöva höjas till 5 procent.

– Vi bör acceptera att vi går från en lågräntemiljö till en högräntemiljö med permanent högre räntor än vi har haft de senaste tio åren, säger han till SvD.

Stor påverkan

Johanna Blomé understryker att ränteläget påverkar företagen i allra högsta grad.

– Det startas ett rekordlågt antal nya företag inom många branscher just nu. Det är få som vågar ta risken att starta nytt till följd av minskade försäljningsvolymer och ökade omkostnader såsom lokaler och räntor.

Foto: J. Appel

Text: Redaktionen