EKONOMI: Dystert besked från toppchef

2023 03 26

Chefen för den internationella valutafonden går ut med en varning.

Under den senaste tiden har det blåst ordentligt kring flera banker i Nordamerika och Europa.

På grund av osäkerheterna varnar nu IMF:s chef Kristalina Georgieva för att riskerna för finansiell instabilitet har ökat.

Hon menar att världen måste vara vaksam på det nuvarande ekonomiska läget, rapporterar Reuters.

– Så vi fortsätter att övervaka utvecklingen noga och bedömer potentiella konsekvenser för de globala ekonomiska utsikterna och den globala finansiella stabiliteten, framhåller Georgieva.

Osäkerhetsfaktorerna höga

Osäkerhetsnivåerna i den globala ekonomin bedöms vara på exceptionellt höga nivåer.

Samtidigt understryker Georgieva att de snabba räntehöjningarna satt ordentligt press på ekonomin, även om de bedöms vara nödvändiga.

2023 spås bli ett mycket utmanande ekonomiskt år på grund av pandemins efterskalv, kriget i Ukraina och finansiell åtstramning.

Den globala tillväxten väntas bromsa in till under 3 procent.

Farlig uppdelning

Vidare oroar sig chefen för de geopolitiska osäkerheter som råder.

Hon menar att det kan leda till att världen delas in i rivaliserande ekonomiska block.

Det skulle innebära en farlig uppdelning som skulle göra alla fattigare och mindre säkra, menar hon.

Kommenterar Kina

Georgieva lyfter även fram Kinas ekonomi, och understryker att tillväxten i landet är viktig för den globala ekonomin.

Detta under ett forum i Beijing under helgen.

– Den kraftiga återhämtningen innebär att Kina kommer att stå för cirka en tredjedel av den globala tillväxten 2023, vilket ger ett välkommet lyft för världsekonomin, säger Georgieva.

Den internationella valutafondens bedömning är att Kinas BNP kommer växa 5,2 procent under året, rapporterar Bloomberg.

Viktigt forum

Den internationella valutafonden är en av de ledande internationella organisationerna som arbetar med ekonomisk säkerhet.

– IMF är ett viktigt forum för Riksbankens internationella samarbete. Syftet är att främja ekonomisk tillväxt och ökad levnadsstandard i världen, samt att bidra till en balanserad ökning av världshandeln.

Foto: T. Barbhuiya

Text: Redaktionen