EKONOMI: Digra fallskärmar och stora löneökningar

2022 10 25

Den nyss avgångna regeringens ministrar har samtliga begärt att få sina fallskärmar utlösta och kan räkna med en tryggad inkomst det närmaste året.

– Det är vanligare att före detta ministrar söker ersättning än att de avstår, påpekar Björn Länsisyrjä, sekreterare i nämnden, för Expressen som har tagit del av ex-ministrarnas ansökningar till statsrådsarvodesnämnden.

Arvoden fastställs av nämnd

Statsrådens arvoden fastställs av Statsrådsarvodesnämnden, som är en myndighet under riksdagen. Arvodet omprövas i regel en gång per år.

För statsministern är arvodet 184 000 kronor per månad och för övriga statsråd 145 000 kronor per månad. Det framgår på regeringens hemsida. Dock, står också att läsa, ett statsråd som också är riksdagsledamot, får inte arvode för riksdagsuppdraget under statsrådsperioden.

När samtliga 23 ministrar nu slutar sina statsrådstjänster ansöker de alltså om avgångsersättning. Normalt är att avgångsersättningen betalas under högst ett år.

Tidigare statsministern, Magdalena Andersson, söker om 145 000 kronor i månaden, vilket betyder 1 740 000 kronor, enligt tidningen.

De som återgår till en riksdagsplats har ansökt om ersättning motsvarande 71 500 kronor i månaden. Tillvägagångssättet är helt enligt regelverket, framgår på regeringens hemsida, men beloppen ska ändå kontrolleras och godkännas av arvodesnämnden.

Rejäl arvodesökning i Norrtälje

Det är inte bara dessa politiker som är i fokus i dagarna. Även de i Norrtälje kommun är under lupp. När de styrande partierna vid måndagens fullmäktige presenterade att kommunstyrelsens ordförande ska få ett arvode som motsvarar 60 procent av statsministerns arvode, reagerade oppositionen kraftfullt. Normalt är att den posten ska ge 60 procent av vad ordinarie ministrar arvoderas med.

Det ger kommunstyrelseordförande Bino Drummond (M) en löneökning från 87 000 till 110 400 kronor i månaden. Det berättar Norrtälje Tidning. När tidningen ber ordföranden kommentera det hela hänvisar han till partikollegan Staffan Tjörnhammar.

– Det är klokt av fullmäktige att välja att uppvärdera politiskt arbete, framhåller han.

Och tillägger:

– Vi har sett att det har funnits en brist i arvodet, vilket inte har skapat bra förutsättningar, säger han till tidningen.

Foto: Riksbanken

Text: Redaktionen