Drömmer inte om L i regeringen

2021 03 15

Ebba Busch (KD) klargör att det är ingen självklarhet att Liberalerna kommer att ingå i en moderatledd regering.

– Liberalerna måste först, som parti, landa i att det är en borgerlig statsminister de vill stötta. Vi går till val tillsammans med Moderaterna och det är med dem vi ämnar bilda regering. De har en ganska lång väg att gå. De ska förhandla ytterligare budgetar med Stefan Löfven och sen får man se vad deras beslut får för bäring, säger hon till SvD.

ANALYS

Ebba har en stor poäng när hon säger att L har en lång väg att gå. Partiet beslutar inte om regeringsfrågan förrän vid partirådet 28 mars och Sabunis förslag är att verka för en borgerlig regering. Det framgår inte att L med automatik ska ingå i regeringen.

Men då alla partier eftersträvar regeringsmedverkan och då opinionsläget ser ut som det gör handlar Sabunis förslag i praktiken om att bilda en M-KD-L-regering där SD blir aktivt samarbetsparti och därmed ingår i regeringsunderlaget.  

Men även om M-KD-SD-L-sidan vinner 2022 är det inte alls självklart att L ingår i regeringen. Ebbas nyckelmening i SvD-intervjun ovan är ” Vi går till val tillsammans med Moderaterna och det är med dem vi ämnar bilda regering”.

Ebba drömmer inga regeringsdrömmar om L. KD:s dröm är istället en ren M-KD-regering där SD utgör samarbetsparti och eventuellt även L. Det ger fler ministrar till M och KD och det bör understrykas att L och KD står en bra bit ifrån varandra inom tex en del sociala frågor.

I ett läge där M-KD-SD når majoritet på egen hand har man inte ens behov av L:s medverkan. Det kan dock vara bra för M-KD att binda upp L av strategiska och framtidssyftande skäl men Ebbas besked indikerar att det kan även göras med L utanför regeringen. Det skulle även frigöra L:s roll gentemot SD genom att L då inte ingår i en SD-beroende regering. Det torde även vara en vinnande väg för SD.

[forminator_poll id="1659"]