Drastisk ökning av manligt problem – mobiler möjlig förklaring

2023 11 03

Antalet spermier har minskat med mer än 50 procent under de senaste 50 åren.

Den negativa utvecklingen sker globalt och förbryllar forskarna.

Anledningen är inte självklar.

Några teorier inkluderar föroreningar, gifter i maten, fetma eller kroniska sjukdomar.

Men en del forskare misstänker utifrån en ny studie att det är den ständigt närvarande mobiltelefonen som är problemet, rapporterar CNN.

"Fascinerande observation"

En studie som under 13 års tid undersökt mobilernas påverkan slår fast att män mellan 18 och 22 år som använder sin telefon mer än 20 gånger om dagen löper 21 procent större risk att producera ett lågt antal spermier.

Men till det positiva hör att spermieproduktionen faktiskt ökat något i takt med att telefontekniken förbättrats de senaste 13 åren.

En fascinerande observation, menar Allan Pacey som är vicepresident vid fakulteten för biologi, medicin och hälsa på University of Manchester.

– Den största effekten sågs uppenbarligen med äldre 2G- och 3G-telefoner. Det är inget jag kan förklara, säger han till CNN.

Uppmanar sin befolkning

På grund av mobiltelefoners strålning har California Department of Public Health gått ut med en rekommendation om att använda högtalarfunktionen eller hörlurar när man pratar i telefon.

Ett annat råd är att förvara mobilen i en väska istället för i fickan.

Men det finns dock ingen konsensus i forskarvärlden om mobilstrålningen faktiskt skadar manlig fertilitet, skriver CNN.

Forskningen tycks visserligen tyda på att antalet spermier minskar – men själva spermierna verkar inte ta någon skada.

"Försiktig med tolkningrn"

Den nya studien som den amerikanska tv-kanalen refererar till, som alltså verkar visa någon form av samband mellan frekvent mobilanvändande och lågt antal spermier, är ett steg framåt i den vetenskapliga debatten.

Det framhåller Allan Pacey. 

– Vi bör dock vara försiktiga med tolkningen eftersom den bara visar ett samband mellan mobiltelefoner och spermakvalitet, säger han.

Andra faktorer påverkar

Ett problem för studien är att det inte går att kontrollera förhållandena för de män som deltar på ett sätt som gör att man kan dra några definitiva slutsatser.

Till exempel kan den dagliga exponeringen av att vistas i stadsmiljö spela roll för utfallet.

– Även stressnivåer kan påverka, säger Alexander Pastuszak, biträdande professor i kirurgi och urologi vid University of Utah School of Medicine, till CNN.

Foto: T. Holmes

Text: Redaktionen


SVERIGE: Nu höjs pensionen – för hundratusentals svenskar

2023 12 06

Från och med 1 januari 2024 så kommer cirka 155 000 svenskar få en höjd pension.

Det meddelar försäkring- och pensionsbolaget Folksam.

Företaget har beslutat att inflationssäkra pensionen.  

Cirka 65 000 kunder hos företaget med förmånsbestämd tjänstepension inom ramen för KTP 2 kommer att få sin pension höjd med 6,48 procent.

Tjänstepensionen kommer även att höjas med motsvarande procentsats för cirka 90 000 kunder där pensionen inte betalats ut än.

Dessutom kan drygt 2 600 arbetsgivare räkna med premiereduceringar på 30 procent under 2024.

”Stor skillnad”

Folksam motiverar beslutet med att man vill säkerställa att pensionerna inte ”äts upp av inflationen”.

– I dessa tider när allt fler märker av den rådande ekonomiska oron och stigande priser kan höjningen av tjänstepensionen med över sex procent göra stor skillnad.

– Dessutom kommer uppräkningen av intjänad pension och reduceringen av premierna bidra till att hålla nere pensionskostnaderna för nästan 2 600 arbetsgivare.

Det säger Katrin Röcklinger, chef Affärsområde Liv på Folksam. 

Under mitten av januari 2024 skickas utbetalningsbesked ut till Folksams kunder. Där kommer det nya pensionsbeloppet att framgå.

Större procentuell höjning 2022

Förra året genomförde Folksam en procentuell större höjning av pensionerna.

Tjänstepensionerna höjdes med 10,84 procent och premiereduceringar med 60 procent.

– Folksam är finansiellt starkt och allt överskott ska gå tillbaka till våra kunder i form av exempelvis återbäring eller sänkta premier.  Vi kan se tillbaka på ett antal år med bra avkastning på våra förvaltade pensionspengar inom dessa avtalsområden och därför genomför vi nu kraftiga sänkningar av premierna för många företag, sa Katrin Röcklinger då.

Folksams förändringar av pensionen 2024

 1. Privatpersoner, drygt 155 000 personer: 
  - Pensionstillägg och fribrev inom ramen för KTP 2 höjs med 6,48 procent vilket motsvarar inflationen det senaste året 
  - Sjukpensionstilläggen höjs med 6,48 procent inom KTP2, motsvarande siffra för KTP1 är 9,14 procent 
 2. Arbetsgivare, knappt 2 600 stycken: 
  - Premiereducering för ålderspension och familjepension med 30 procent  
  - Premiereducering för sjukpension med 95 procent (KTP2) och 80 procent (KTP1) 
  - Premiereducering för premiebefrielseförsäkringen med 90 procent (KTP2) och 15 procent (KTP1) 

Källa: Folksam

Foto: F. Arw

Text: Redaktionen


Bekräftad smäll efter nyår

2023 12 07

Mängder med elkonsumenter står inför ännu en höjd avgift efter årsskiftet.

Hushållen i södra Sverige har inte haft det lätt den senaste veckan.

Kärnkraftsreaktorn Ringhals 4 stoppades i onsdags – och återstarten har skjutits fram flera gånger.

Senast ikväll kom beskedet att reaktorn kommer att gå på halvfart fram till och med fredag, vilket förstås fortsätter påverka elpriserna som sköt i höjden efter förra veckans avbrott.

Höjer elnätsavgiften

Nu måste elkonsumenter i de sydligare delarna av landet förhålla sig till fler dåliga nyheter.

Den 1 januari 2024 höjs elnätsavgiften för samtliga 280 000 kunder till energijätten Kraftringen, vilket bolaget bekräftar i ett internt mejlutskick på onsdagen.

– På grund av de stora investeringarna som har gjorts och kommer att göras, kostnadsutvecklingen av material och tjänster samt ökade abonnemangsavgifter från överliggande nätägare (E.ON), förklarar Kraftringen i mejlet.

Byter modeller

Enligt eljätten handlar det om en investering värd 1,9 miljarder kronor som ska stabilisera elleveranser de kommande fem åren.

Kraftringen kommer också att byta beräkningsmodell för överföringsavgiften – från den som låg på fast pris per kilowattimme till en avgift som är baserad på timpris.

Även beräkningsmodellen för nätersättningen ändras till den rörliga varianten.

Elproducenter som matar in el i lokalnätet gör att vi som lokalnätägare får mindre elnätsförluster och därför också lägre elnätsförlustkostnader, framhåller Kraftringen.

Högsta priserna i Sverige

Kraftringen underhåller elnätet i både delar av Skåne och Småland.

Enligt Nils Holgersson-rapporten, som kartlagt avgifterna i alla Sveriges kommuner, hade elbolaget den dyraste elnätsavgiften i hela Sverige för ett år sedan.

Redan då försvarades det höga priset med investeringar.

– Generellt har vi en stabil och långsiktig prissättning. Under de senaste åren har vi ökat vår investeringstakt och framöver kommer vi att öka den ännu mer, sade bolagets ekonomidirektör Micke Andersson till SVT vid tillfället.

Enligt Kraftringen rider man dock inte på någon framgångsvåg med anledning av höga elpriser.

– Det är snarare så att vi påverkas negativt av de höga elpriserna, sade Micke Andersson förra vintern.

Foto: Tomas Ärlemo Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen