Drastisk ökning av allvarlig sjukdom i hela Sverige

2023 10 04

Antalet fall stiger ordentligt i hela landet.

Det handlar om en “drastisk ökning i samtliga län i Sverige”, framhåller Apoteket Hjärtat, Sveriges största apoteksaktör, i ett nytt pressmeddelande.

"Allvarligaste formen"

Sjukdomen som pekas ut är malignt melanom – mer känd som hudcancer. 

– Melanom är den allvarligaste formen av hudcancer och den cancersjukdom som ökar mest, betonar Vårdguiden 1177 i sin redogörelse.

De vanligaste symtomen består i att det uppstår nya fläckar eller knutor på kroppen som har vuxit eller ändrat utseende.

Även förändrade födelsemärken kan vara tecken på melanom.

"Livsviktig rutin"

Men enligt Apoteket Hjärtat har över hälften (51 procent) av svenska folket ingen koll på sin hud för att upptäcka sådana typer av hudförändringar.

Det visar en ny Sifo-undersökning som apoteksaktören beställt.

– Regelbunden självundersökning av kroppen är en livsviktig rutin för att upptäcka cancer i ett tidigt skede, vilket i sin tur ökar chansen för en framgångsrik behandling, säger chefsapotekaren Annika Svedberg i samma pressutskick.

Männen värst

Värst är det bland männen – hela 60 procent tittar inte efter förändringar som kan tyda på malignt melanom.

Var tionde man (11 procent) uppger att han inte ens bryr sig.

Den vanligaste förklaringen är att man inte upplever några fysiska eller psykiska symptom.

– Alla har födelsemärken. De är naturliga, kan tillkomma är som helst under livets gång och innebär oftast ingen fara, säger Annika Svedberg.

– Det viktigaste är att man har koll på dem för att uppmärksamma eventuella förändringar, även om man inte upplever några symtom.

40-procentig ökning

De senaste tio åren har malignt melanom ökat med nästan 40 procent och andra former av hudcancer med drygt 60 procent.

Största riskfaktorn består i ultraviolett strålning, i synnerhet från solen.

– Att vara solbrun anses av en majoritet av svenskarna vara attraktivt och se hälsosamt ut, trots att de flesta vet att strålning ökar risken för hudcancer, säger Yvonne Brandberg, professor på Karolinska Institutet och ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd för UV-frågor, till myndighetens hemsida.

– För att bryta trenden krävs ändrade solvanor och ett annat, mindre solbrunt, skönhetsideal.

Foto: O. Marketing

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen