“Doldis” ska rädda Sverige – från landets största hot

2023 09 27

Sveriges ÖB Micael Bydén är övertygad om vad som är det största hotet mot Sverige.

Påverkanskampanjer, informationsoperationer och cyberattacker.

Det är de tre största utmaningarna för Sverige när det gäller främmande makt.

Så konstaterade ÖB förra veckan när han betonade att landet är satt under press.

En person

Utifrån ovanstående definition finns det en person som bär huvudansvaret för att skydda Sverige mot just de hot som Micael Bydén pekar ut.

Och det är ingen person som syns särskilt ofta i offentliga sammanhang.

Det handlar om Pär Norén – senior analytiker på Myndigheten för psykologiskt försvar, MPF.

"Tittar på främmande makt"

MPF:s huvudsakliga ansvar består i att samordna Sveriges psykologiska försvar.

I det ingår bland annat att upptäcka och bemöta utländsk informationspåverkan.

– Vi ska titta på vad främmande makt, med avsikt att skada våra skyddsvärden genom att vilseleda, förklarar Pär Norén i en lång intervju med Göteborgs-Posten.

Han förtydligar samtidigt att myndighetens försvarsförmåga inte riktas mot svensk informationsmiljö eftersom den rättigheten baseras på yttrandefriheten.

Pekar ut aktörer

Pär Norén pekar bland annat ut Ryssland, Kina, Iran och “ideologiskt motiverade och våldsbejakande aktörer” som de främmande makter man analyserar.

Det är i sig baserat på Säpos bedömningar.

Men vad som är MPF:s viktigaste uppdrag råder det inget tvivel om för Pär Norén.

– Det är att skydda Sverige och samhället skyddsvärden. Så att vi kan leva det liv vi själva väljer utan påverkan från någon annan, säger han till GP.

MPF:s defintion

På MPF:s hemsida definieras vad det psykologiska försvaret innebär och vad som omfattar myndighetens ansvar.

– Syftet med det psykologiska försvaret är att värna det öppna och demokratiska samhället, den fria åsiktsbildningen samt Sveriges frihet och oberoende, framhåller MPF.

"Påverkar människors beslut"

Myndigheten uttrycker även vad det är för typ av “otillbörliga informationspåverkan” eller "vilseledande information” som kan riktas mot Sverige och svenska intressen.

– Det kan handla om desinformation som syftar till att försvaga landets motståndskraft och befolkningens försvarsvilja.

– Eller till att på ett otillbörligt sätt påverka människors uppfattningar, beteenden och beslutsfattande.

Foto: Bezav Mahmod/Försvarsmakten

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen