Dokument avslöjar – då faller Systembolaget

2023 04 16

Ett internt dokument förutspår vad som kan innebära slutet för Systembolaget.

Tidöpartierna har öppnat för gårdsförsäljning av alkohol och förklarat att det ska bli möjligt att köpa från vingårdar eller ölbryggerier.

Dock har ingen tidsplan etablerats, och debatten kring frågan står sig alltjämt stark.

Interna dokument från regeringskansliet pekar nu på att det skulle bli svårt att göra gårdsförsäljningen till verklighet.

Ett sådant steg skulle kunna innebära slutet för Systembolaget, rapporterar SvD.

Intern rapport

Den interna rapporten som SvD tagit del av bedömer att utredningen kring frågan inte uppfyller direktiven om att säkerställa Systembolagets alkoholmonopol.

Rapporten kommer från Socialdepartementet och har färdigställts av opolitiska tjänstemän.

– Sannolikt blir utgången den motsatta om förslaget genomförs. I längden kan både införande av gårdsförsäljning och ett icke-agerande gällande distanshandel leda till att Systembolagets monopol faller, menas det i dokumentet.

Undantag från EU

EU:s undantag från konkurrenslagstiftningen möjliggör alkoholmonopolet i Sverige och rapporten belyser att om förändringar görs så kan situationen försvåras.

– Det finns således en stor risk att förslaget inte kommer att godtas vid en EU-rättslig prövning och att Sverige kan komma tvingas tillåta även utländska tillverkare utöva detaljhandel.

Begränsar konsumtionen

Många vill se Systembolagets monopol slopas till förmån för en mer flexibel försäljning av alkohol.

Systembolaget själva understryker skillnaden mellan alkohol och andra varor.

– Alkoholpolitiken har som mål att begränsa den totala alkoholkonsumtionen, eftersom forskningen visar på ett tydligt samband – ju mer som dricks, desto större blir alkoholskadorna, förklarar Systembolaget.

Tre verktyg

Världshälsoorganisationen menar att det som påverkar alkoholens skadeverkningar främst är priset, tillgången och marknadsföringen.

I Sverige kontrolleras samtliga tre verktyg av Systembolaget i ett försök att minimera alkoholskadorna.

Foto: Systembolaget

Text: Redaktionen