Detaljen avslöjar: Här är Putins plan för kriget i Ukraina

2023 10 29

Rysslands diktator Vladimir Putin har beslutat att kraftigt öka anslagen till den ryska militären.

Det framgår av den ryska statsbudgeten för 2024.

För första gången i modern historia kommer landet att spendera sex procent av bruttonationalprodukten (BNP) på militären.

Försvarsutgifterna kommer därmed att överstiga anslagen som läggs på skola, vård och omsorg.

– Kriget mot Ukraina och västvärlden är inte bara Kremls största prioritet; det är nu också den främsta drivkraften för Rysslands ekonomiska tillväxt.

Det framhåller de ryska journalisterna Pavel Luzin och Alexandra Prokopenko i en analys som publicerats av oberoende Moscow Times.

Avslöjar Putins plan med kriget

Enligt Luzin och Prokopenko är den nya budgeten dåliga nyheter för alla som har förhoppningar om att Ryssland ska avsluta sitt anfallskrig i Ukraina.

Putin planerar för ett långt och utdraget krig.

Det framhåller journalisterna i sin analys av budgeten.

– De rekordstora försvarsutgifterna visar att Kreml inte har för avsikt att avsluta sitt krig mot Ukraina – snarare tvärtom. Statens pengar kommer att gå till att fylla på vapenlagren. 

Varnar för två åtgärder

Luzin och Prokopenko varnar även för att de ökade utgifterna innebär att den ryska staten har en tillräckligt stor försvarsbudget för att kunna finansiera nya förslag med koppling till invasionen av Ukraina.

Journalisterna lyfter fram två exempel på åtgärder som kan innebära en eskalering av kriget:

- Ett införande av krigslagar i hela Ryssland

- En fullskalig mobilisering

Enorma ryska förluster

Samtidigt som Putin planerar att ödsla mer pengar på militären så lider den ryska armén stora förluster i Ukraina.

Framför allt rapporteras det om skyhöga ryska förluster i slaget om den östra staden Avdiivka.

Trots det så fortsätter Ryssland att skicka nya soldater till frontlinjen i närheten av staden, rapporterar den amerikanska tankesmedjan ISW.

Den ryska taktiken har än så länge varit ett fiasko. Under en enstaka dag uppges Ryssland förlorat 1 400 soldater och 175 pansarfordon.

– Ryssland har enbart i anfallet mot Avdiivka tappat materiel för någonstans mellan hälften och 3/4 av den svenska armén, framhåller Rysslandsexperten Oscar Jonsson i ett inlägg på sociala medie-plattformen X.

Foto: President of Russia Office

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen