Därför vill ryssarna inte ha sitt eget vaccin

2021 05 09

Moskva försöker marknadsföra sitt Sputnikvaccin utomlands men bara 30% av ryssarna själva tror på vaccinet.

Det visar en mätning av oberoende Levad Center som dessutom slår fast att det är en minskning med 8% sedan Sputnik lanserades rapporterar BBC News som radar upp en rad orsaker:

🔸 Tveksamhet kring vaccinets vetenskapliga grund

🔸 Flera personer uppges ha avlidit av Sputnik

🔸 Allmänheten litar inte på sina egna ryska myndigheter

– Vaccinet tillverkades väldigt snabbt, det registrerades direkt efter den första fasen av kliniska studier, och då saknade vi fullständig information om det. Man kan inte säga att skepsisen är helt ogrundad, säger Nikolaj Krutjkov, immunolog vid det ryska forskningsföretaget Clinical Excellence Group, enligt TT rapporterar SvD.

Den ryska statsvetaren Jekaterina Sjulman klargör hur ryska staten ställt till det.

– Den har matat folk med konspirationer. I flera år har man berättat för folk att alla ljuger, allt som kommer från väst är potentiellt farligt. Nu säger man: “Gå och vaccinera dig med ett okänt nytt vaccin mot en okänd ny sjukdom.

ANALYS

En stat och myndigheter som åtnjuter högt förtroende hos allmänheten och står på vetenskaplig grund har mycket lättare att nå fram och uppnå sin målbild i lägen där allmänhetens medverkan är avgörande. På det området ligger diktaturer som Ryssland väldigt dåligt till.

Ett ryskt vaccin kan till och med ha stor potential att bli populärare i EU än i Ryssland eftersom EU:s befolkning har större tilltro till myndigheter och statliga rekommendationer. Det bygger dock på att EU först granskar och godkänner Sputnik vilket ännu inte har skett.

[forminator_poll id="2111"]