Därför sprider ovaccinerade smittan mycket mer än de som är vaccinerade

2021 08 12

En ovaccinerad person som smittats utsöndrar mycket mer virus än det fåtalet vaccinerade personer som trots att de tagit vaccinet får smittan.

En mängd studier visar att vaccinen ger ett mycket bra skydd mot att smittas och framförallt mot att drabbas av allvarlig sjukdom, sjukhusinläggning och död. Folkhälsomyndighetens senast uppdaterade statistik som presenterades i juli visar att endast 0,15 % av de som fått dos 2 har konstaterats smittade mer än två veckor efter andra vaccindosen.

Ovaccinerade sprider mer

Men inga vaccin ger ett 100-procentigt skydd och även om två doser ger ett mycket bra skydd så kan man således ändå bli smittad. En ovaccinerad person som smittas av viruset sprider dock smittan mycket mer än de fåtalet personer som blivit vaccinerade men som trots sin vaccination blir smittade.

Utsöndrar mindre virus

Professor Matti Sällberg som forskar vid Karolinska Institutet förklarar hur det fungerar.

– Vi vet från Storbritannien och framför allt Israel att vaccination trycker ner smittsamheten hos den som är vaccinerad, säger han till TT enligt SvD.

En vaccinerad person kan sprida smittan vidare men tack vare det erhållna vaccinet så tar immunförsvaret hand om virusinfektionen och det leder till att kroppen utsöndrar mindre virus hos personer som är vaccinerade.

Vaccinerade mindre smittsamma

Med andra ord så är det betydligt mindre risk att drabbas av covid-19 om man stöter ihop med en person som är vaccinerad och smittad jämfört med om man stöter ihop med en person som är ovaccinerad och smittad.

– Man är betydligt mindre smittsam. Man har mindre virus i kroppen och bär på det under en kortare tid, förklarar professor Matti Sällberg.

ANALYS

Det är viktigt att vaccinera sig av en rad olika skäl. Trots det figurerar det felaktigheter på skumma sidor på Internet men även i sociala medier som bland annat går ut på att ”även vaccinerade smittar andra och varför ska man då vaccinera sig”.

Det faktum att man som vaccinerad har mycket större skydd mot att bli smittad och ett otroligt bra skydd mot att drabbas av allvarlig sjukdom och död är givetvis i sig ett extremt starkt skäl för att vaccinera sig.

Allt pekar i samma riktning

Det finns även solidaritetsskäl eftersom vaccination ökar skyddet för alla andra. Och det är i enlighet med texten ovan även så att trots att ett fåtal vaccinerade blir smittade och även kan smitta andra så smittar man mycket mindre jämfört med ovaccinerade personer som smittas. Fakta efter fakta pekar med andra ord i samma riktning – det är väldigt viktigt att vaccinera sig och att få både dos 1 och dos 2. Både för sig själv och för sina medmänniskor.

Foto: M. Napo

[yop_poll id="470"]