Därför säljs det rekordmånga kondomer i Sverige

2023 04 02

Att använda kondom är nu populärare än någonsin i Sverige – och det finns en tydlig orsak.

Det konstateras i en ny undersökning av Riksförbundet för sexuell upplysning, förkortat RFSU.

Hela 68 procent

– Enligt RFSU:s årliga mätning ligger kondomanvändningen bland svenskarna på rekordnivå, uppger förbundet.

Och det är inte minst i de yngre åldersklasserna som kondomens popularitet har rusat under det senast uppmätta året, 2022.

– Bland unga i åldersgruppen 16-24 år svarar hela 68 procent att de använt kondom senaste året, meddelar RFSU.

Resultatet är det högsta som uppmätts sedan RFSU började mäta 2009.

Mer än innan pandemin

Undersökningen pekar även på en kraftig svängning i attityd.

Även försäljningen ligger i topp då kondomförsäljningen har ökat med sex procent jämfört med föregående år.

Därmed har kondomvolymerna stuckit i väg till fyra procent högre nivå än året före pandemin, 2019.

– Redan 2018 såg vi ett tydligt trendbrott för kondomanvändning, säger Anette Otterström, Head of Brand & Communcation Nordic, på RFSU AB.

– En 10-årig negativ trend vände uppåt, både i användning, attityd och försäljning, säger hon.

Kraftiga förändringar

RFSU:s mätning indikerar en stor förändring i attityden till kondomer.

Andel som man anser att kondom är osexigt:

2020: 29 %

2022: 14 %

Andel som anser att det är skönare utan kondom:

2020: 42 %

2022: 28 %

Positiv uppfattning i topp

Så uppfattas en person som föreslår kondom:

Ansvarstagande 59 %

Vuxen 42 %

Omtänksam 39 %

Erfaren 25 %

Självsäker 23    

Kärleksfull 10 %

Tråkig 2 %

Nervös 2 %

Osexig 2 %

Osäker 3 %

Markör för omtanke

– Unga idag har växt upp och varit delaktiga, eller till och med drivande, i en viktig förändring, säger Pelle Ullholm som är sexualupplysare på RFSU.

– I stället för att kondomen i första hand handlar om könssjukdomar och oönskade graviditeter ses den idag som en självsäker markör för samspel och omtanke, betonar han.

Kommunikation viktigt för sex

Undersökningen visar att hela 88 procent i åldern 16-24 år tycker att kommunikation är en viktig del av bra sex

När det kommer till hur två personer indikerar att man vill ha sex visar undersökningen att 58 procent i åldern 16-24 år ber om samtycke verbalt.

Foto: C. DeLuvio

Text: Redaktionen