Därför drabbas USA av fler tornados än Europa

2021 05 09

I genomsnitt dör 73 amerikaner per år i tornados och allra flest dör i Alabama där 14 personer förlorar livet årligen på grund av de fruktade virvelstormarna.

Texas har flest tornados av USA:s delstater med 140 i genomsnitt per år men Alabama som bara har 42 tornados årligen drabbas ändå av det största antalet dödsoffer. Det visar en studie vid National Oceanic and Atmospheric Administration som är en vetenskaplig myndighet som bland annat utfärdar vädervarningar och forskar i miljöfrågor.

Topografin, det vill säga hur terrängen är utformad, spelar stor roll och i Alabama finns fler kullar, fler träd och större höjdskillnader jämfört med plattare delstater som Kansas, Texas och Nebraska där tornados kan upptäckas på många kilometers avstånd.

– Tornados i sydöstra USA tenderar att vara farligare än på prärien av en rad orsaker, såväl vädermässiga som geografiska förhållanden. Tornados i sydost rör sig snabbare på grund av snabbare jetströmmar, säger Brandon Miller, meteorolog vid CNN.

Totalt inträffar över 1 150 tornados varje år i USA vilket är fler än Kanada, Australien och Europa drabbas av tillsammans.

– Varm luft nära marken, torr och kall luft längre upp och horisontella vindar utgör basingredienserna för tornados. Ingen annan plats i världen har varmt väder på ekvatorsidan tillsammans med en lång och hög bergskedja som går i nord-sydlig riktning, säger vetenskapsmannen Dr. Harold Brooks vid NOAA National Severe Storms Laboratory i USA.

– Alla andra tornadoregioner har minst en av dessa tre faktorer på en lägre nivå, säger Brooks.

Åren 2011-2020 drabbades USA i genomsnitt av 1200 tornados årligen jämfört med 260 i Europa.

[forminator_poll id="1262"]