Därför bör du inte klippa gräsmattan

2023 06 06

En expert förklarar fördelarna med att inte klippa gräsmattan.

Lunds kommun har för avsikt att omvandla allt fler grönytor till stadsängar.

I längden hoppas de även kunna inspirera villaägare att göra detsamma.

Biologen Karin Bergman förklarar varför det kan vara bra att inte klippa gräsmattan.

– Genom att låta en del av gräsmattan utvecklas till en äng skapar du bättre förutsättningar för våra insekter och den biologiska mångfalden i stort, säger hon till Sydsvenskan.

Får allt svårare

I och med att städerna växer får insekterna allt svårare att hitta mat eller en plats att bo.

Lunds kommun vill nu skydda den biologiska mångfalden genom att klippa färre grönytor, och istället låta de omvandlas till stadsängar.

Det som en del av kommunens klimatmål.

“Behöver ta ansvar”

Susanna Söderberg Schaedel, som är ansvarig för Lunds grönytor, menar att beslutet handlar om ansvarstagande.

– Vi behöver alla ta vårt ansvar och göra vad vi kan för att ha en chans att nå våra miljömål. När det gäller maskiner för stordrift av parkskötsel är det svårt att hitta bra miljövänliga alternativ. 

– Men genom att klippa ytorna en gång istället för tretton gånger per år, som vi har gjort tidigare, minskar utsläppen betydligt, säger hon.

Bör vila

Vidare menar Bergman och Söderberg Schaedel att det är bra att låta gräsmattan vila från att bli klippt, och därmed se till att pollinatörer får mer mat.

Det kan i längden leda till en ökad biologisk mångfald.

Understryker vikten

Naturskyddsföreningen understryker vikten av biologisk mångfald.

– Den biologiska mångfalden spelar en avgörande roll för naturens grundläggande funktioner, såsom pollinering och rening av luft och vatten. 

Forskare har under en tid varnat för att den biologiska mångfalden utarmas, och menat att den pågående massutrotningen av arter måste stoppas.

Det bedöms vara ett underskattat hot mot människan och naturen.

Foto: A. Bhattacharya

Text: Redaktionen