Danska statsministerns nyårstal får stor internationell uppmärksamhet

2022 01 02

Danmarks statsminister Mette Frederiksen får stora rubriker och en hel del beröm efter sitt traditionella nyårstal i går kväll.

Landets tradition med nyårstal med statsministern har pågått ända sedan 1940 och från 1961 har talen sänts i radio och TV.

Huvudnyhet på BBC News

Årets nyårstal med den socialdemokratiska statsministern Mette Frederiksen får nu mycket stor uppmärksamhet och hon bjöd på en rad nyheter i talet. Den nyhet som får störst uppmärksamhet och som hör till en av huvudnyheterna i såväl BBC News som Singapores ledande dagstidning Straits Times är beskedet att danska inrikesflyg ska bli gröna och fossilfria.

Fossila bränslen och fossilfritt

Fossilfritt betyder att flygplansenergin inte ska komma från fossila bränslen som kol, olja och gas vilka är ändliga energikällor som släpper ut stora mängder koldioxid i atmosfären vilket i sin tur leder till klimatförändringar.

Till de fossilfria energislagen hör förnybar energi som solkraft, vindkraft, vattenkraft och bioenergi, samt den fossilfria men icke förnybara energikällan kärnkraft.

Flygresor ska bli gröna

– Att resa är att leva och därför flyger vi. Men det är samtidigt skadligt för vårt klimat. Tänk om Danmark kan vara med och lösa det problemet. Vi ska göra det grönt att flyga, sa statsminister Mette Frederiksen i sitt nyårstal.

Hon preciserade därefter vad hon menade i talet.

Är redan på väg dit

– Senast 2025 ska danskarna ha möjlighet att flyga grönt. Och senast 2030 ska vi kunna flyga helt grönt när vi flyger inrikes i Danmark. Blir det svårt? Ja. Är det möjligt? Ja det tror jag. Vi är redan på väg. Duktiga forskare och verksamheter arbetar på lösningarna, sa Frederiksen.

Kan påverka hela världen

Danska regeringens mål kan få betydelse för hela världen hoppas Mette Frederiksen.

– Lyckas vi med det så är det ett grönt genombrott. Inte bara för Danmark utan för hela världen, säger Frederiksen.

– När andra länder i världen är för långsamma så ska Danmark gå först, framhåller Danmarks statsminister.

Hon får en hel del beröm i dansk media efter talet där hon även utlovade krafttag inom äldrevården och sjukvården.

Sverige i fokus                                                                                                                

BBC uppmärksammar att även Sverige planerar att göra inrikesflyget fossilfritt till 2030 och siktar på fossilfri internationell flygtrafik till 2045.

Frankrikes metod

Samtidigt avser Frankrike att förbjuda inrikesflyg som kan ske med tågtrafik på mindre än 2,5 timmar vilket skulle innebära att flygtrafiken upphör från Paris till städer som Nantes, Lyon och Bordeaux.

Elflygplan i Nya Zeeland

I november skedde den första flygningen med ett elflygplan mellan Nya Zeelands nordö och sydö och nu förbereder Wellington International Airport för regelbunden flygtrafik med ett 12-sitsigt elflygplan inom fem år.

Framtidens flygplan

Flygplanstillverkaren Airbus planerar flygplan som drivs av väte och om vätet framställs med förnybar energi, till exempel bioenergi, så skulle Danmark kunna nå sitt mål enligt BBC.

Airbus siktar på att ha väteplanen redo för trafik år 2035.

Andra nyheter i Mette Frederiksens tal var bland annat följande:

▪Skrota den nuvarande och omfattande äldrelagen med en helt ny lag som är enklare och mer kortfattad och som ger alla äldre större värdighet, självbestämmande, stöd och valfrihet.

Se och läs hela Mette Frederiksens tal här.

Foto: Mette Frederiksen, FB