Danmark varnar för ”mycket farligt väder”

2023 10 19

Danmarks meteorologiske institut, DMI, varnar för ”mycket farligt väder”.

Hårda vindar drar in över Sveriges grannland, vilket kommer leda till kraftigt förhöjda vattennivåer.

– Den värsta stormfloden på 110 år, framhåller danska TV2. 

Flera områden 

DMI har utfärdat en röd varning, den högsta på en tregradig skala, för fyra kustområden:

- Södra delen av Lilla Bält

- Sydfynska skärgården

- Lolland-Falsters sydkust

- Sydöstra delen av Själland  

Invånare i områdena ombeds att vara vaksamma och följa myndigheternas råd.

– Var beredd på att det finns en stor risk att väderutvecklingen kan påverka dig och din omgivning och störa samhällets funktioner, framhåller DMI.

Sex meter höga vågor

På ostkusten i Danmark uppges vattenståndet redan vara upp till 2,4 meter högre än normal på flera platser.

Från fredag till lördag kan vågorna bli uppemot sex meter höga, enligt DMI:s bedömning.

Myndigheter uppmanar invånare 

Färje- och tågtrafik ställs in på löpande band i hela Danmark.

Danska myndigheter har dessutom gått ut med flera uppmaningar till personer i riskområden.

Invånare, som riskerar att få sina hus förstörda av de höga vattennivåerna, uppmanas att vidta följande åtgärder:

- Blockera dörrar, fönster och andra öppningar med sandsäckar.

- Var redo med kvast, hink och spade.

- Se till att alla utomhusbrunnar, takbrunnar och brunnar är rengjorda.

- Ta bort dina saker från golvet – särskilt i källaren.

Orange varning i Sverige

Ovädret som drar in över Danmark beräknas även påverka Sverige.

SMHI har utfärdat en orange varning, den näst högsta, för Skånes sydkust.

– Det finns risk för omfattande översvämningar när vattenståndet stiger ytterligare i samband med hård vind under fredagskvällen, framhåller väderinstitutet.

Varningen gäller från fredagskvällen till lördag morgon och berör områden från Malmö till Ystad.

Riskerar stora skador 

Boende i områdena kan påverkas på följande vis, enligt SMHI:

- Risk för omfattande översvämningar som kan orsaka begränsad framkomlighet på vägar och järnvägar.

- Hamnar, byggnader och kommersiella verksamheter nära kusten riskerar stora skador på grund av översvämning.

- Den segelfria höjden under broar minskar, vissa hamnar kan ej angöras och förtöjda båtar och fartyg kan skadas.

- Känsliga kuststräckor kan utsättas för erosionsskador.

Foto: T. Dederichs

Text: Redaktionen


Krisbesked från Coop – ”vi beklagar”

2023 11 28

Coop tvingas vidta extraordinära åtgärder för att lösa en svår ekonomisk situation.

Matbutiken drar ned på kostnader värda 300 miljoner kronor.

Förändringen är en del av en stor omställning av organisationen som företaget menar ska “öka konkurrenskraften och ge bättre priser och erbjudanden", skriver Coop i ett pressmeddelande.

Men de potentiella prissänkningar kommer till ett annat stort pris.

100 personer får sparken för att Coop ska kunna driva igenom den nya organisationen.

– Coops uppdrag är att skapa ekonomisk nytta för våra drygt 3,9 miljoner medlemmar, säger Marie Nygren, vd på Coop Sverige, i företagets pressutskick.

"Kraftiga kostnadsökningar"

Marie Nygren pekar på omvärldsförändringarna de senaste åren, som framför allt eskalerat efter Rysslands invasion av Ukraina, och som orsakat kraftiga konsekvenser på ekonomin även här i Sverige.

– De senaste årens kraftiga kostnadsökningar för bland annat inköp av varor, energi, transporter och höjda hyror gör att vi måste anpassa organisationen för att ge förutsättningar för ett lönsamt Coop i Sverige, säger Marie Nygren.

– Ett starkt Coop kan ta matchen med konkurrenterna och skapa både medlemsnytta och bidra till ökad hållbarhet.

"Beklagar" uppsägningarna

Att 100 personer måste lämna sitt jobb är ett nödvändigt ont.

Enligt Marie Nygren är beskedet Coop ger “beklagligt”.

– Vi kommer att göra vad vi kan för att hjälpa dem vidare i sina yrkesliv, lovar Coop-vd.n.

Den nya organisationen börjar gälla från och med 1 januari 2024.

Företaget kommer då också att inleda driften av en ny, helautomatiserad varuterminal i Eskilstuna – vilket beskrivs som den största investeringen för Coop i modern tid.

– Det är en framtidssatsning som under många decennier ska leverera en kostnadseffektiv och driftsäker logistik och varuhantering för hela Coop i Sverige. Varuterminalen är en av förutsättningarna för att klara konkurrensen och samtidigt bidra till ökad hållbarhet, säger Marie Nygren.

Tvingats stänga butiker

Så sent som för en månad sedan tvingades Coop stänga fem butiker i Sverige.

Affärerna har länge haft ekonomisk uppförsbacke.

– I detta fall har berörda butiker, trots ett flertal insatser, fortsatt att gå med förlust. Och vi ser inte att utvecklingen går att vända inom överskådlig tid, sade Meta Persdotter, vd för Coop Butiker och Stormarknader, vid tillfället.

Foto: Coop

Text: Redaktionen


Swedbank ändrar sig – helt nytt räntebesked till hushållen

2023 11 28

Swedbank tror inte på Riksbankens prognos.

När riksbankschefen Erik Thedéen i torsdags meddelade att styrräntan lämnades oförändrad varnade han för höjningar längre fram.

En felaktig prognos, enligt storbanken.

– Riksbanken signalerar att det finns risk för ytterligare en höjning längre fram men vi bedömer att det inte blir aktuellt, säger Swedbanks prognoschef Andreas Wallström i ett pressmeddelande på måndagen.

Ändrar sig

Andreas Wallström pekar på att inflationen tydligt är på väg ned, att arbetslösheten stiger och att ekonomin har stagnerat.

– Vi räknar med att Fed och ECB inleder sänkningar under andra kvartalet 2024 och att Riksbanken följer efter och sänker räntan lagom till midsommar, säger han.

Riksbankens besked att lämna styrräntan orörd får dock nu nya följder för Swedbanks och dess bolånetagare.

Storbanken har räknat med att myndigheten skulle höja räntan med 25 punkter.

När det nu inte skedde gör Swedbank en helvändning – och justerar hela sin prognos till ett mer positivt besked för hushållen.

– Vi reviderar ned våra prognoser på långräntor men räknar dock med en viss rekyl uppåt i närtid efter den stora nedgången i november.

Bundna och rörliga räntor

Det är i synnerhet de bundna bolåneräntorna som omfattas av Swedbanks nya besked.

En stabil kurva i den absoluta närtiden följt av en sänkning senare under prognosperioden under våren är alltså att vänta.

När det gäller de rörliga räntorna dröjer det lite till.

– De rörliga bolåneräntorna väntas ha toppat på omkring 4,8 procent, men börjar sjunka mer tydligt först från andra halvåret 2024 i samband med Riksbankens räntesänkningar, säger Andreas Wallström.

"Kommer behöva sänka"

Swedbank är alltså, till skillnad från Riksbanken själva, övertygade om en räntesänkning efter midsommar.

Erik Thedéen hävdar dock bestämt att det inte lär ske förrän 2025.

– Enligt våra prognoser kommer inflationen vara nära målet redan i maj nästa år och det innebär att Riksbanken då, med samma argumentation som man hade i torsdags, kommer behöva sänka räntan redan i juni, sade Swedbanks chefsekonom Mattias Persson till SVT i fredags.

Foto: M. Lis

Text. Redaktionen