Då kommer fler migranter komma till Sverige

2023 04 25

Det råder stora diskussioner inom EU angående migration.

Det pågår diskussioner i EU angående mekanismen som fördelar alla migranter som tar sig till Europa mellan medlemsländerna.

Länder som Italien och Grekland, som ofta kan vara de första EU-länderna som migranter når till, har länge velat bli av med kriteriet om att migranter ska registreras i det första EU-land de kommer till.

Nu menar Europaparlamentarikern Tomas Tobé (M) att om inte bestämmelsen om att migranter ska registreras i det första EU-land de kommer till fastställs så kommer fler migranter komma till Sverige, rapporterar SvD.

– Om de inte registrerar migranter får vi stora folkvandringar till norra Europa, säger Tobé.

Migrationspolitik i skifte

Tobé har bland annat varit verksam på sistone med att få igenom en bred majoritet i Europaparlamentet för ett förslag till migrationspakt.

Diskussioner fortgår, och Tobé menar att parlamentets förslag är mer restriktivt än tidigare förhållningssätt.

“Ska förändra”

Tobé, som understryker att alternativet till en EU-lösning är att fler migranter söker sig till Sverige, menar att målet handlar om att förändra migrationspolitiken i Europa.

– Jag sitter inte i den svenska regeringen. Jag är Europaparlamentariker. Mitt ansvar är så klart att verka för de vallöften som jag givit svenska folket, det vill säga att vi i grunden ska förändra migrationspolitiken på europeisk nivå, säger Tomas Tobé.

Kris 2015

Under 2015 anlände drygt 163 000 asylsökande till Sverige på ett år, varav hälften under en period på två månader.

Riksrevisionen har granskat krisen, och framhåller att situationen emellertid pressade systemet.

– Regeringen, Regeringskansliet, ansvariga myndigheter, länsstyrelser och kommuner var under flera månader ytterst arbetsbelastade och tvingades till omfattande omprioriteringar för att klara situationen. Även det civila samhället gjorde stora insatser, förklarar Riksrevisionen.

Flera lärdomar

Vidare understryker Riksrevisionen att “Migrationsverkets beredskapsplanering inte höll i praktiken”.

– Migrationsverket har under de senare åren arbetat med att utöka sin förmåga att hantera ökningar och stora variationer i antalet asylsökande, förklarar myndigheten.

Foto: M. König

Text: Redaktionen