COVID-19: Regeringen ger svar om restriktioner

2022 12 07

Smittspridningen av covid-19 ökar och allt fler vårdas på sjukhus.

Totalt rapporterades 4 257 fall av covid-19 in i Sverige under vecka 47. Det är en ökning med 16 procent jämfört med veckan innan, uppger Folkhälsomyndigheten.

I Region Stockholm vårdas 425 patienter med covid-19 –  nio på IVA, 292 på akutsjukhus och 124 i geriatrisk vård.

Det är en ökning med 82 patienter på en vecka och den högsta siffran för regionen sedan februari, rapporterar SvD.

Fler och fler skippar påfyllnadsdosen

– Alla som är över 65 år rekommenderas en påfyllnadsdos, liksom personer under 65 år som har en eller flera riskfaktor för allvarlig sjukdom. Exempel på riskfaktorer är hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck och fetma.

Så lyder Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Trots myndighetens uppmaning är det många som väljer att inte ta en femte påfyllnadsdos.

Knappt hälften, 54 procent, i Region Stockholm har följt uppmaningen, erfar SvD.

– Jag skulle helst vilja få upp det procenttalet ytterligare. Om man är över 65 eller tillhör riskgrupper med bakomliggande sjukdomar, då löper man risk för allvarlig sjukdom och bör ta fem sprutor. Det är viktigt, säger Johan Bratt, chefläkare i Region Stockholm, till SvD.

Han förklarar att personer som har haft covid-19 vanligtvis har en immunitet mot viruset i drygt tre månader. Efter tidsperioden är det klokt att överväga en ny påfyllnadsdos anser Johan Bratt.

– Är man i det äldre spannet över 50 år och vet med sig att det gått ganska lång tid sedan man hade en covidinfektion, då är det ett bra erbjudande att ta när vi har en ökad smittspridning, säger chefläkaren till SvD.

Inga nya restriktioner

Trots en ökad smittspridning planerar inte regeringen att införa nya restriktioner.

Det bekräftar socialminister Jakob Forssmed (KD).

– Vi har en beredskap för om läget förvärras på ett sätt som vi inte ser nu, men vi har ju bedömt att det inte är en samhällsfarlig sjukdom längre, säger ministern till SR Ekot.

Vidare understryker Jakob Forssmed att det i nuläget inte heller är aktuellt med någon storslagen testning i Sverige.  

Ministern betonar att Folkhälsomyndigheten har en bra bild av smittspridningen, bland annat genom prover på avloppsvatten.

– Att skala upp till en storskalig testning kan behövas i något läge, men det är väldigt kostsamt och resurskrävande. Nu är bedömningen att man kan följa detta på annat sätt, säger Jakob Forssmed till SR.

Foto: Region Kronoberg

Text: Redaktionen