COVID-19: Oroväckande upptäckt

2022 11 10

En ny studie visar en skrämmande upptäckt för de som smittats av covid-19 mer än en gång.

Att ha blivit sjuk i covid-19 mer än en gång kan orsaka allvarliga hälsoproblem på sikt. Det visar den första stora studien i ämnet och som presenterades på torsdagen, rapporterar AFP.

Enligt amerikanska forskare löper återinfekterade människor dubbelt så stor risk att dö i förtid och hela tre gånger större risk att bli inlagd på sjukhus med sjukdom än de som inte blivit smittade minst två gånger.

– Människor som blir återinfekterade har en ökad risk för alla möjliga negativa hälsoproblem, säger Ziyad Al-Aly, epidemiolog vid Washington University i St Louis och studiens främsta författare, till nyhetsbyrån.

5,8 miljoner journaler analyserade

Forskarna har analyserat journaler för 5,8 miljoner människor i det amerikanska veterandepartementets nationella hälsodatabas.

Av dessa hade fler än 443 000 testats positivt för covid-19 minst en gång mellan mars 2020 och april 2022.

Bland dem hade 41 000 smittats fler än en gång. Över 93 procent hade haft två infektioner, sex procent hade haft tre och en procent hade smittats fyra gånger. Resterande 5,3 miljoner hade aldrig haft sjukdomen.

Stora skillnader

När forskarna sedan jämförde hälsoresultaten visade det sig att det fanns stora skillnader i riskerna för allvarliga hälsoproblem som en konsekvens av återinfektion, skriver AFP.

Bland de återinfekterade personerna var hjärt- och lungproblem exempelvis mer än tre gånger så vanligt som hos andra grupper.

Även hjärnskador, njursjukdom och diabetes har större risk att drabba personer som infekterats flera gånger. Enligt studien ökar risken för den typen av problem med varje ny infektion.

Uppmanar myndigheter

Studiens författare uppmanar nu myndigheterna i USA att göra mer för att begränsa fortsatt cirkulation av covid-19.

– Anledning till att återinfektion sker är att vår nuvarande vaccinstrategi inte blockerar överföring. Jag tror att återinfektioner kommer att fortsätta att ske tills vi har vacciner som blockerar överföring, erbjuder mer hållbart skydd för varianter, säger Ziyad Al-Ahly till AFP.

Dödsfall minskat med 90 procent

Sedan i vintras har antalet dödsfall kopplade till covid-19 kraftigt minskat världen över. Det visar statistik från World Health Organization, WHO, rapporterar VG.

Förra veckan rapporterades 9 400 dödsfall relaterade till covid-19. En minskning med 90 procent jämfört med februari i år då 75 000 fall registrerades globalt.

WHO:s chef Tedros Adhanom Ghebreyesus är dock inte nöjd.

– Närmare 10 000 dödsfall på en vecka är 10 000 för många för en sjukdom som går att bota, säger han enligt VG.

Foto: Fusion Medical Animation

Text: Redaktionen


Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen