COVID-19: Mycket positiv trend i Sverige

2023 02 02

Färre svenskar dör av covid-19.

Det visar färsk statistik från Folkhälsomyndigheten.

Myndigheten har de två senaste veckorna rapporterat om att smittspridningen av covid-19 minskar.

Antalet dödsfall har dock legat kvar på en liknande nivå. 

Men nu har trenden vänt. Det är första gången på länge som siffran vänder neråt.

–  Under vecka 2 minskade även antalet avlidna med covid-19, men fortsatt uppmättes en överdödlighet nationellt, uppger Folkhälsomyndigheten.

Hittills under vecka 2 har 290 bekräftade fall rapporterats avlidna.

Det kan jämföras med att medeltalet för antalet dödsfall var 376 under perioden vecka 51 2022 till vecka 1 2023.

Smittan minskar

Antalet rapporterade fall av covid-19 har även minskat.

Under vecka 4 provtogs 16 130 individer för covid-19 i Sverige, vilket är en minskning med 8 procent jämfört med föregående vecka. Flest antal provtagna per 100 000 invånare var i åldersgruppen 80 år och äldre, följt av personer mellan 70–79 år.

Andelen av proverna som visade positivt var 11 procent, vilket är ytterligare en minskning jämfört med föregående vecka.

– Under vecka 4 rapporterades 1 390 bekräftade fall av covid-19, vilket är en minskning med 29 procent jämfört med vecka 3. Vecka 4 var antalet fall lägre än medelvärdet för föregående tre veckor i alla regioner förutom region Gotland, rapporterar Folkhälsomyndigheten.

Siffrorna är statisk säkerhetsställda.

Ledighet avgörande

Antalet inlagda patienter med covid-19 i slutenvården och antalet nya intensivvårdade patienter har även minskat.

Ganska väntat enligt virusexperten Niklas Arnberg.

– Vi brukar se en minskad smittspridning generellt efter jul- och nyårshelgerna, sannolikt tack vare att många, särskilt barn och unga, är lediga. Detta verkar gälla även för covid-19, säger han till Expressen.

Samtidigt förklarar han att det är för tidigt att säga om den nedåtgående smittkurvan kommer att fortsätta.

–  Det är svårt att säga hur det utvecklar sig. Vi hade ovanligt hög smittspridning i höstas fram till och med december. Mot bakgrund av detta så kan man tänka att vi har det värsta bakom oss denna vinter, men samtidigt har vi en ny undervariant av omikron, den som kallas ”kraken”, och som verkar kunna gå runt skyddet vi fått av tidigare infektioner och vaccineringar. 

– Det går inte att utesluta en ny topp under vårvintern.                         

Foto: Region Kronoberg

Text: Redaktionen