CORONASTÖDET: Populär kafékedja krävs på miljonbelopp

2022 01 29

Espresso House har fått 19 miljoner kronor utbetalt men nu är det fastställt att de måste betala tillbaka 4,2 miljoner.

Under pandemin hamnade många företag i ekonomisk kris och fick därför möjligheten att ansöka om ersättning för korttidsarbete för sin personal. 

19 miljoner kronor

Tillväxtverket har betalat ut 19 miljoner kronor i korttidsstöd till Espresso House. Men nu är det fastställt att de måste betala tillbaka 4,2 miljoner kronor.

Inte uppfyllt kraven 

Bakgrunden till beslutet är att vissa av Espresso House anställda inte har uppfyllt kraven som krävs för korttidsstödet. I beslutet står det: 

”Arbetsgivare är återbetalningsskyldiga för det stöd som lämnats på felaktig grund om denne har insett eller skäligen borde ha insett felet.”

Inte den anställde som blir återbetalningsskyldig 

När det har blivit fel med korttidsstödet är det inte den enskilda anställda som blir återbetalningsskyldig, utan det är företaget som hålls ansvarigt.

– Det finns avtal med anställda om permittering, så om man får ett återkrav ska företaget betala tillbaka, det är ganska odramatiskt, säger Daniel Schale, presskontakt på Tillväxtverket till Expressen. 

Vanligtvis inte förknippat med fusk

– Det är väldigt sällan som återkravet är förknippat med fusk, säger Daniel Schale på Tillväxtverket. 

Det finns flera anledningar till att företag blir återbetalningsskyldiga. Det är inte ovanligt att man upptäcker vid slutavstämingen att stödnivåerna inte stämmer. 

Kan välja att överklaga

Espresso House har nu 30 dagar på sig att betala Tillväxtverket, om de inte väljer att överklaga.

52 miljarder

Totalt har stödåtgärderna under pandemin har kostat ca 389 miljarder kronor sen 2020, varav 52 miljarder har gått till korttidsstödet.

Foto: T. Hefitiba

Text: Redaktionen