CORONA: Kraftig ökning av virushalten i två svenska städer

2022 07 29

Smittspridningen är på frammarsch i Sverige och nu kommer skarpa signaler från två städer.

Region Stockholm meddelade nyligen att antalet patienter som vårdas med covid-19 i regionen har ökat med 24 procent på bara en vecka. Men det är inte bara i huvudstaden som coronaviruset nu sprider sig allt mer.

Bästa mätmetoden

Halten av coronavirus i avloppsvattnet runt om i Sverige har mätts under snart två års tid och då det inte längre genomförs någon nämnvärd testning i Sverige så kan mätningen av virushalten i vattnet vara den bästa metoden för närvarande, rapporterar Aftonbladet.

Tidningen presenterar i kväll uppgifter som indikerar kraftig smittspridning avseende två svenska städer.

Kalmar och Uppsala

- Kalmar: Virushalten har ökat med tre gånger under den senaste veckan.

- Uppsala: Smittspridningen är 89 gånger värre än för ett år sedan.

Enligt en miljömikrobiolog vid Sveriges Lantbruksuniversitet kan den stora smittspridningen i Kalmar ha att göra med att många besöker Kalmar under sin semester.

Så går mätningarna till

– Övervakning av SARS-CoV-2 virus i avloppsvatten kan vara effektivt för att kartlägga smittspridning av Covid-19 och även fungera som ett tidigt varningssystem för kommande utbrott, uppger Svenska Dataportalen för Covid-19 & Pandemisk Beredskap.

Portalen klargör att hur undersökningarna går till.

– Epidemiologiska undersökningar av avloppsvatten kan användas för att studera SARS-CoV-2-virus i avföringsprover från covid-19-patienter.

Indikerar smittan i befolkningen

– Övervakning av virusnivåerna av SARS CoV-2 i avloppsvatten från samhällen kan därför ge en tidig indikation på sjukdomsprevalensen på befolkningsnivå, kallad avloppsvattenbaserad epidemiologi.

– Avloppsvatten av består spillvatten, dagvatten och kylvatten. Dagvatten kommer från hushåll och fastigheter exempelvis kök, toaletter och duschar. Det kan dock också inkludera vatten från exempel regnvatten och vatten från industriellt bruk. Prover tas regelbundet vid avloppsreningsanläggningar, vilket gör det möjligt att jämföra virusbelastningen över tid.

– Det har tidigare visats att mängden SARS CoV-2-virus i avloppsvatten kan ge en indikation på ökad smittspridning i befolkningen och även att trenden SARS-CoV-2 i avloppsvatten korrelerar med antal fall av COVID-19 och antal patienter som behöver vård. Under COVID-19-pandemin har övervakning av nivån SARS CoV-2 i avloppsvatten blivit en vanligare metod att övervaka och förutsäga smittspridning, redogör portalen för på sin webbsida.

55 avlidna hittills vecka 27

Folkhälsomyndigheten uppger att det sker en fortsatt ökning av bekräftade fall av covid-19 nationellt i Sverige sedan i början av juni.

Hittills har 55 bekräftade fall rapporterats avlidna under vecka 27, inom 30 dagar efter covid-19-diagnos.

– Vi är inne i en period med ökad smittspridning, och då ökar också antalet patienter inom sjukvården som har covid-19 och antalet avlidna med covid-19, säger Anneli Carlander, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Vaccination ger bra skydd mot död

Omikronvarianten BA.5 är fortsatt dominerande och bedöms vara mer smittsam än tidigare varianter. Den kan ta sig förbi både vaccination och tidigare genomgången infektion, men det finns ingenting hittills som tyder på att den skulle ge en annorlunda sjukdomsbild med allvarligare sjukdom.

– Både vaccination och tidigare genomgången infektion ger ett mycket bra skydd mot allvarlig sjukdom och död även när det gäller BA.5. Pandemin är inte över och vi rekommenderar att man vaccinerar sig enligt våra rekommendationer, och att man stannar hemma om man är sjuk med symtom som kan vara covid-19, säger Anneli Carlander.

Foto: U.Majnun

Text: Redaktionen