CHOCKSIFFRAN: Så mycket har svenska hushåll förlorat

2023 07 03

Den stigande räntan och den höga inflationen pressar svenskarnas ekonomi.

Men att slå fast vad det ekonomiska läget faktiskt har kostat hushållen har varit svårt.

Fram tills nu.

Enligt nya beräkningar från Statistiska centralbyrån, SCB, kan det röra sig om över 100 miljarder kronor i minskat sparande bara under förra året.

– Det beräknas ha kostat hushållen totalt 108 miljarder kronor under förra året.

– Inflationen ligger bakom merparten, 92 miljarder kronor, medan de högre räntorna kostade 16 miljarder kronor, säger Karl-Johan Bergström, analytiker på SCB.

I den nya rapporten ”Vad kostar inflations- och räntechocken hushållen i kronor?” har han räknat ut inflationens prislapp för Sveriges hushåll.

Lönerna sackar efter

Karl-Johan Bergström förklarar den höga siffran med att inflationen ökade mer än inkomsterna i form av exempelvis löner och pensioner.

–  Prislappen för inflationen blir stor när utvecklingen för utgifterna är större än för inkomsterna, säger SCB:s analytiker. 

Fakta: SCB:s rapport

- Beräkningarna i rapporten bygger på en modell med fyra scenarier där individers köpbeteende och sparande ser olika ut när priserna stiger.

- Oaktat scenario blev relationen mellan prisutvecklingen och sparandeminskningen densamma – vilket möjliggör en beräkning av inflationens totalkostnad för alla hushåll med hjälp av SCB:s statistik om sektorräkenskaper.

- Prislappen för stigande räntor har räknats ut med hjälp av statistik om hushållens räntekostnader, där nya lån för 2022 rensats bort.

- Efter skatteavdrag och rensat för nya lån landade kostnaden för de högre räntorna på 16 miljarder kronor.

Källa: SCB

Foto: T. Barbhuiya

Text: Redaktionen