Chockerande smäll för hushåll med solceller

2023 06 07

Nya regler skakar om privata solcellsanvändare.

Allt fler väljer att installera solceller.

En stark motivator har varit att på sikt minska på elräkningen genom att producera egen el – och att sälja överskottet.

Men nu drabbas mikroproducenter av ett oväntat bakslag.

"Aldrig hört talas om"

En nätavgift kommer att införas på just försäljning av elöverskott.

Och det skapar kraftig oro bland användare av solceller, rapporterar SVT Småland idag under onsdagen.

– Det hade jag aldrig hört talas om och det kan ju rubba hela kalkylen. Det kommer plötsligt och det hela känns som ett bedrägeri faktiskt, säger Jens Fellke från Vimmerby, en av landets många mikroproducenter av solel, till tv-kanalen.

Planer om att bygga ut solcelsskapaciteten läggs nu på is av Jens Fellke, som uttrycker att det känns som en “bestraffning”.

"Snedvriden konkurrens"

Bakgrunden till förändringen är att avgiftsbefrielsen inte rimmar med EU:s elmarknadsförordning.

Det är åtminstone den slutsats som Energimarknadsinspektionen, Ei, har dragit.

– Den säger att de som använder en service också ska betala för den, annars uppstår en snedvriden konkurrens på marknaden, förklarar Ei:s avdelningschef för teknisk analys, Carl Johan Wallnerström, för SVT.

På villataken

Solceller på villatak återfinns bland alla de exempel på anläggningar som inte längre kommer att omfattas av en rabatterad eller slopad solcellsanläggning.

Det bekräftar Ei i ett pressmeddelande.

– När reducerade nätavgiften inte längre ska tillämpas kommer ägaren av dessa produktionsanläggningar att få en höjd nätavgift, meddelar myndigheten.

Handlar om tusenlappar

Det nya beslutet innebär att mindre elproducenter med solcellspaneler på taket får högre månadskostnader.

Exakt hur stor summan blir är svårt att svara på, men det går att göra generella uppskattningar.

–  I storleksordningen några hundralappar upp till någon eller några tusenlappar per år, säger Anna Werner, vd för Svensk Solenergi, till Svenska Dagbladet.

Ingen rabatt

I och med att elmarknadsförordningen prioriteras försvinner rabatten på solcellsel.

– Ei:s bedömning är att bestämmelserna i ellagen inte får tillämpas i strid med elmarknadsförordningen. Nätägare ska därför inte längre reducera nätavgiften för småskaliga produktionsanläggningar, säger Carl Johan Wallnerström till myndighetens hemsida.

Foto: V. Solar resp S. EMEA

Text: Redaktionen