BROTT OCH STRAFF: Regeringen utlovar ny nationell storsatsning

2023 01 10

Regeringen ska ta fram en nationell strategi för att bekämpa den organiserade brottsligheten.

Det lovar justitieminister Gunnar Strömmer (M) i dag.

Ministern presenterar den nya satsningen under sitt tal vid den pågående konferensen Folk och Försvar i Sälen.

– Vi måste få till en helt annan samlad systemkraft för att trycka tillbaka gängen Det är helt avgörande att vi inte tillåter oss själva att trubbas av eller ge upp, säger ministern enligt SVT Nyheter.

Strax innan jul tillsatte regeringen ett råd mot organi­serad brottslighet i Justitie­departe­mentet. 

En av rådets arbetsuppgifter kommer att vara att ta fram den nationella strategin mot den organiserade brottsligheten.

Gunnar Strömmer betonar att det är av största vikt att flera aktörer är delaktiga i arbetet.

– Om inte det sker utifrån ett gemensamt strategiskt tänk då kommer inte att bli kraft av det. Det är en att en delförklaring till att åtgärderna hittills inte har bitit på det sätt man skulle önska, säger justitieministern till SvD.

I dag har Sverige nationella strategier mot terrorism och mot våldsbejakande extremism.

Ny lag och nya direktiv till polisen

Regeringen vill även se över en ny lag som förbjuder deltagande i kriminella gäng.

Inom kort väntas regeringen även ge polisen i uppdrag att stärka sin operativa förmåga.

Gunnar Strömmer förklarar att särskilt fokus riktas på effektivisering av den nationella operativa avdelningen, NOA, och av polisens nationella forensiska centrum, NFC.

–  I grund och botten handlar det om att vi och polisen vill se en ökad brottsuppklarning och säkerställa att när vi tillför mer resurser så får vi också bättre resultat och högre leverans, säger justitieministern till SvD och tillägger:

– I dialog med Polismyndigheten så framkommer det bland annat att det bör finnas goda möjligheter att effektivisera dels den nationella operativa avdelningen och dels det nationella forensiska centret som har en väldigt central roll i det praktiska arbetet där man bedriver en förundersökning.

Polisfackets ordförande Katharina von Sydow välkomnar de nya förslagen.

– NFC är en flaskhals, så det är viktigt att det finns resurser där så att utredningar blir färdiga så fort det bara går, säger hon till SVT Nyheter.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet 

Text: Redaktionen