Brister i Sveriges försvar har upptäckts

2024 01 27

Omfattande säkerhetsproblem har upptäckts inom det svenska försvaret.

I samband med det kommande inträdet i Nato har regeringen börjat förbereda Sverige för de kravställningar som finns inom försvarsorganisationen.

Det handlar bland annat om att öka den militära rörligheten, men även att säkerställa kvaliteten på svenska försvarsverksamheter.

Därmed är det oroväckande att omfattande säkerhetsbrister nu har upptäckts.

Det rapporterar SVT.

“Ser allvarligt på det”

Det är Försvarets säkerhetsinspektion som har noterat avvikelser vid flygflottiljen i Uppsala, som i en rapport har beskrivits som “besvärande” och “allvarliga”.

Flygflottiljens chef Pernille Undén har uttalat sig om situationen.

– Det här ser jag allvarligt på, säger hon till SVT.

Flera problem

Fynden gör gällande bristande arbetsmiljö där personal behöver köpa egen utrustning och inte har tillgång till rent vatten, men även farligt gods som har felmärkts.

Säkerhetspersonal har även saknats inom flera verksamheter, bland annat trafiksäkerhet och farligt gods.

– Det är saker vi måste omhänderta här och nu och även på längre sikt. När det gäller märkning på farligt gods är det klart att det måste finnas på plats.säger Pernille Undén.

En låg nivå

I en rapport som Försvarsberedningen har släppt konstateras att mycket behöver göras för att förbättra Sveriges förberedelser för krissituationer.

– Försvarsberedningen anser att det civila försvaret i närtid måste utveckla en högre samlad totalförsvarsförmåga, framhåller regeringen via sin webbsida.

– Uppbyggnaden sker från en låg nivå. Takten i förberedelserna, beredskapen och förmågan inom hela totalförsvaret, både det militära och det civila försvaret, måste därför ökas skyndsamt.

På flera håll

Försvarsberedningen menar även att det behövs tydligare lednings- och lydnadsförhållanden i det civila försvaret.

– Vid höjd beredskap och krig präglas situationen av en hög grad av osäkerhet liksom av snabba och svårförutsägbara skeenden. Detta ställer krav på snabba beslut under stor osäkerhet, där begränsade resurser ska prioriteras för omfattande behov.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen


Swedbank: Stor grupp blivande pensionärer riskerar kalldusch

2024 02 26

En större del av svenskarna riskerar att få en obehaglig överraskning när pensionsåldern börjar närma sig.

Det larmet kommer från Swedbank på måndagen.

Storbanken har uppmärksammat att kunskapen om hur pensionssystemet fungerar är oroväckande låg bland svenska folket – vilket innebär att en stor grupp omedvetet kan begå misstag som blir direkt avgörande för den blivande pensionen.

Hela 60 procent av befolkningen har liten eller ingen kunskap om pensionssystemets innebörd, visar bankens undersökning som beställts från Kantar Medias Sifopanel.

– De som saknar kunskap om pensionssystemet tror i mindre utsträckning än andra att de kommer få en rimlig pension. Utan koll är det svårt att göra medvetna val om sådant som påverkar pensionen, säger Madelén Falkenhäll, Swedbanks hållbarhetsekonom. 

Upptäcker för sent

De flesta får behålla minst 70 procent av sin lön när man går i pension. Men faktorer som många år i deltid eller sent inträde i arbetslivet kan kapa ersättningen rejält – samtidigt som ett par extra år i arbetet kan höja den kraftigt.

Enligt Swedbank är det dock faktorer som många upptäcker för sent.

Istället kommer det som en kalldusch när man väl kommer till insikt om vilka val som hade kunnat göras för att påverka pensionen till det bättre.

– Ju tidigare du vet vad som påverkar pensionen, desto större möjlighet har du att påverka den. Var femte över 55 år önskar att de hade haft koll på sin pension tidigare, säger Madelén Falkenhäll. 

Högre tjänstepension

En väg till högre pension är enligt Swedbank att avsätta mer till tjänstepensionen.

Banken har tidigare uppskattat att bara ett par procent högre tjänstepensionen skulle kunna motsvara drygt 2 000 kronor mer i pension varje månad för vanliga kvinnoyrken – som ofta har lägre lön än mansdominerade yrken.

– En höjd avsättning till tjänstepension skulle innebära en högre pension för många. Det har redan gjorts inom några kollektivavtal, men det skulle kunna tas ytterligare steg och kan vara värt att titta vidare på för arbetsmarknadens parter, säger Madelén Falkenhäll. 

LÄS MER: Swedbank slår larm: blivande pensionärer illa ute

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen


Kina rasar mot Sverige

2024 02 26

Stormakten Kina anklagar Sverige för att ha en ”kalla kriget-mentalitet”, och vänder särskilt sin ilska mot den svenska Säkerhetspolisen.

Det har uppstått storbråk mellan Sverige och stormakten Kina.

Kinas ambassad i Stockholm riktar hård kritik mot Sverige efter de senaste dagarnas rapporter om det svenska säkerhetsläget.

Den kinesiska ambassaden gör nu ett hårt uttalande i frågan, och riktar udden mot en rapport som släpptes av Säpo tidigare i veckan.

– Rapporten hypar upp "Kina hotteorin" utan någon faktabas, gör grundlösa anklagelser och förtal mot och svartmålar Kina. Rapporten blandar ihop rätt och fel, vilket är extremt oansvarigt, anser Kinas ambassad.

”Förstör atmosfären”

Uttalandet är en reaktion på Säkerhetspolisens lägesbildsrapport som presenterades den 21 februari.

I rapporten beskrivs Kina som ett av tre länder som utgör stora hot mot Sverige.

Något som skapar stor ilska från kinesiskt håll.

– Den relevanta svenska myndigheten har politiserat och infört säkerhetsinnebörd i utbytet och samarbetet mellan de två länderna, vilket inte bara förstör atmosfären av det vänskapliga samarbetet mellan de två länderna, utan också skadar de två folkens grundläggande intressen, hävdar ambassaden.

”Kalla kriget-mentalitet”

I rapporten beskriver Säpo Kina som ett av de tre länder som tillsammans utgör det största säkerhetshotet mot Sverige. De andra två är Ryssland och Iran.

Kinas ambassad menar dock att det är den svenska mentaliteten

– Vi kräver att den svenska sidan skakar av sig sin Kalla kriget-mentalitet och sina ideologiska fördomar, respekterar fakta och sanningen och ser på Kina och dess utveckling på ett objektivt och rationellt sätt, understryker ambassaden.

Långtgående ambitioner

Kina anklagar Säpo för att sprida ”desinformation” och göra ”provocerande uttalanden” gentemot landet.

Säpo menar dock att Kina genom sitt agerande bland annat utgör ett långsiktigt hot mot svensk ekonomi.

– De har långtgående ambitioner att bli världsledare inom flera olika sektorer. För att uppnå sina mål bedriver de olovlig underrättelseverksamhet och anskaffar teknik och kunskap från svenska företag och lärosäten, säger Fredrik Hallström, operativ chef på Säpo, till GP.

Säpo uppger också att Kina bedriver inhämtning mot oppositionella som är bosatta i Sverige.

Text: Redaktionen

Foto: Alejandro Luengo resp. Linus-Mimietz