Bransch skriker efter personal – behöver tusentals

2023 04 09

Det råder stor brist på servicetekniker inom bilindustrin.

Det finns ett stort behov av mekaniker som lagar och servar bilar i Sverige.

Branschen skriker efter arbetskraft, och tusentals nya tekniker kommer att behövas de kommande åren.

Nyckeln till rekrytering handlar om utbildning, menar Tommy Letzén, vd för Motorbranschens riksförbund.

– De siffror vi har tillsammans med branschföreningar visar att vi saknar uppemot 6 000 personer på en treårsperiod, säger han till Sveriges Radio.

Elbilar i fokus

Ett av de stora behoven handlar om tekniker som kan reparera och serva elbilar.

Branschen har jobbat med att utveckla de befintliga utbildningarna, men Tommy Letzén är självkritisk.

– Jag vill säga att vi som bransch kanske inte varit jätteduktiga på att tala om att vi är en framtidsbransch utan har fortfarande någon stämpel om att det är oljigt och tungt och jobbigt, säger han.

Flera egenskaper

Det finns olika sätt att utbilda sig till servicetekniker inom bilindustrin.

Ett av dem är att läsa på komvux, som framhåller att det finns flera egenskaper som eftersöks inom branschen.

– Som fordonsmekaniker behöver du allt modernare kunskaper både inom IT såsom traditionell reparation av äldre bilar. Som bilmekaniker är det därför viktigt med kunskap om både mekanik, hydraulik och elektronik samt hur dessa kan samverka, framhåller komvux.

Antal sysselsatta

Ett av Statistiska centralbyråns verktyg för att mäta arbetskraften i Sverige är BAS, eller befolkningens arbetsmarknadsstatus.

En analys från slutet av februari visade att antalet sysselsatta personer i åldern 15 till 74 år uppgick fjärde kvartalet 2022 till 5 171 000.

– Det är en ökning med 121 000 personer jämfört med motsvarande period 2021, förklarar SCB.

Beskriver utvecklingen

Syftet med analysen är att med hjälp av administrativa data beskriva arbetsmarknadsläget i Sverige.

Den fokuserar även på utvecklingen över tid i landet.

Foto: M. Bjork

Text: Redaktionen