Bransch larmar – “många kommer sluta”

2023 04 15

Svenska mjölkbönder är mycket oroliga.

Lantbrukare i Sverige menar att många gårdar kan tvingas lägga ner.

Detta på grund av att bönderna får allt mindre betalt för mjölken som levereras till Arla.

Priset för mjölk till bönderna har sänkts i flera omgångar, och många inom branschen menar att någonting måste göras, rapporterar DN.

– Många bönder kommer att sluta. De har för dåliga ekonomiska förutsättningar. Sverige är ett högkostnadsland där bönderna alltid sitter med Svarte Petter, säger Charlotte Hallén Sandgren, veterinär, konsult och ordförande i kommittén för Hållbar mat vid Kungliga Skogs- och lantbruksakademin.

Flera orsaker

Det finns flera olika orsaker till prisraset.

Bland annat finns det ett överskott av mjölk på den internationella marknaden, och priset på mjölkpulver har sjunkit ordentligt.

En annan anledning är att konsumenter inte spenderar på samma sätt som de gjorde förut.

Stor oro

I Sverige finns en oro för att yngre bönder faller bort i allt högre grad.

Idag är antalet bönder som är under 44 år gamla 15 procent, en siffra som låg på 26 procent för tjugo år sedan.

– Vi kommer ha väldigt få som vill fortsätta om vi inte gör något drastiskt, menar Charlotte Hallén Sandgren.

Hård konkurrens

En av anledningarna till den besvärande situationen för svenska mjölkbönder handlar om den internationella konkurrensen.

Lantbrukarnas riksförbund menar att det finns flera olika anledningar att välja svenskproducerade produkter, bland annat klimatmässiga sådana.

– Svensk mjölk- och köttproduktion har avsevärt lägre klimatpåverkan än andra länders produktion. Svensk mjölkproduktion ger 44 procent lägre utsläpp av växthusgaser, förklarar LRF.

God omsorg

Bland konkurrensen finns länder med lägre produktionskostnader men även sämre djurvälfärd, ytterligare en anledning att välja svenskt, menar LRF.

– I Sverige har grisarna knorren kvar och korna går på bete. Men för att den svenska produktionen ska vara konkurrenskraftig krävs en modernisering av djurskyddsreglerna som kan öka konkurrenskraften med en förbättrad eller bibehållen god djuromsorg. 

Foto: T. Barbhuiya

Text: Redaktionen