Biden vill inte att Harris drabbas av Obama-misstaget

2021 05 09

Al Gore, Dick Cheney och Mike Pence i alla ära – men ingen av de tidigare vicepresidenterna placerades lika mycket i centrum av sin president som Kamala Harris.

Vid Joe Biden Ovala Rummetmöten, fototillfällen då presidentordrar undertecknas och policytal – Kamala Harris står allt som oftast i centrum när det opinionsmässigt har som störst betydelse, det vill säga framför TV-kamerorna. Och Vita Husets talespersoner säger ofta ”Biden-Harris-regeringen” istället för den mycket enklare benämningen ”Bidenregeringen”, konstaterar Politico.

Medarbetare från Bidens tid som vicepresident uppger att orsaken är att Biden minns hur han själv behandlades som vicepresident av Obama.

– Det handlar om hur han hade önskat att bli behandlad under Obamaåren. Särskilt den första tiden, säger, medarbetare från Vita Husetåren 2008-2016 till Politico som framhåller att Biden drog slutsatsen att han var tvungen att förtjäna Obamas tillit för att släppas in i värmen.

Genom att lyfta fram Harris mer än Obama lyfte fram Biden, hoppas Biden på att hon ska känna sig inkluderad.

ANALYS

Detta kan vara ett tecken på att att Joe Biden är omtänksam som chef och ledare. Han har även betonat för Vita Husets personal att ett ärligt och vänligt agerande är av stor vikt.

Det är sannolikt även ett tecken på att Kamala ses som en opinionsmässig tillgång för Regeringen Biden och Demokraterna. Hon representerar den majoritet av USA som kan avgöra val – kvinnorna, de yngre och de olika minoriteterna. Ett annat plus är självklart hennes kompetens som kompletterar Biden.

[forminator_poll id="1084"]