Besvärande uppgifter om Biltema

2023 06 22

Biltema har polisanmälts flera gånger.

Myndigheter hittar med jämna mellanrum otillåtna ämnen i olika varor.

Det kan handla om ett flertal olika butiker, och en av dem är Biltema där varor som innehåller sådana ämnen hittats upprepade gånger.

Butiken har polisanmälts flera gånger, men myndigheter fortsätter ändå hitta besvärande ämnen i varorna, rapporterar SR.

Kemikalieinspektionen har tidigare gjort stickprovskontroller av produkter, där bland annat vadarbyxorna innehöll olagligt höga nivåer av ftalater, ämnen som kan göra det svårare att få barn.

Även fiskarbyxorna innehöll problematiska ämnen.

Hopprep åkte dit

Hopprep åkte också dit i kemikalieinspektionens test.

De innehöll ftalater och klorparaffiner.

Flera förundersökningar om saken har dock lagts ner.

“År efter år”

Frida Ramström är inspektör vid Kemikalieinspektionen, och hon förklarar sin syn på situationen.

– Det är alltid synd när vi hittar varor som innehåller farliga och förbjudna ämnen, och extra illa när det är en stor aktör och att det återkommer år efter år.

Hon kommenterar även åklagarnas nedläggningar av anmälningarna mot Biltema.

– När vi hittar en vara som innehåller något förbjudet ämne är vi skyldiga att anmäla det till åklagarna, det gör vi i ganska många ärenden. 

Hon understryker att Biltema ofta har rutiner och dokumentation och bra koll på pappret, men att varorna inte stämmer överens med det egentligen.

Flera effekter

Ftalater, som återfanns i bland annat hopprepen och vadarbyxorna, kan ge flera negativa effekter.

– I djurförsök har man visat att ftalater till exempel påverkar levern, könsorganens utveckling och fortplantningsförmågan, och neurologisk utveckling, framhåller Karolinska institutet.

Misstänkta hormonstörare

Många ftalater identifieras idag som misstänkta hormonstörare.

– Störning av hormonsystemets normala funktion är särskilt allvarlig under fostertiden och tidig utveckling och småbarn och foster bedöms som en särskild riskgrupp.

Foto: Biltema

Text: Redaktionen