Besvärande uppgifter angående tågbiljetter

2023 04 16

Tågbiljetter riskerar att bli dyrare i framtiden.

Regeringen har tagit ett beslut om att inte bygga nya höghastighetsjärnvägar.

Planerna på nya snabbspår i södra Sverige har stoppats, någonting som i framtiden riskerar att leda till högre priser på tågbiljetter.

Anledningen är att trafiken därmed inte kan öka för att möta efterfrågan, rapporterar SR.

– Givet att den här efterfrågan på tågresor och godstransporter fortsätter att öka så kommer det att bli färre möjligheter att få billiga biljetter, säger Oskar Fröidh, järnvägsforskare på KTH.

Måste byggas ut

Många hade velat se fler snabbtåg på svenska järnvägar, som är fallet i bland annat Frankrike.

Oskar Fröidh menar att järnvägarna måste byggas ut, annars kommer inte framtidens behov att kunna mötas.

Nu väntas platsbrist, trängsel, störningar och högre biljettpriser.

“Tråkig utveckling”

Fröidh förklarar vidare att det finns flera anledningar till att järnvägar bör byggas ut och snabbtåg komma ut i trafiken.

– Det är en tråkig utveckling att tågtrafiken kommer att vara lite opålitlig om man inte förbättrar kapaciteten. Det är billigare att köra tåg snabbt än att köra tåg långsamt. Det är minskade personalkostnader och kapitalkostnader per resa när man kör snabbt. Så det finns förutsättningar att biljettpriserna faktiskt kan bli lägre om vi bygger nya stambanor, säger Fröidh.

SJ förklarar

Även SJ menar att fler höghastighetståg behövs i Sverige, och förklarar att det handlar om ett antal olika orsaker.

Bland annat handlar det om ökad livskvalitet.

– Kortare restider med höghastighetståg skapar större valfrihet och ökad livskvalitet. Restiderna mellan hem, arbete, studier och fritid blir kortare, framhåller järnvägsbolaget.

Bättre punktlighet och kapacitet

Höghastighetståg kan bidra till att nå Sveriges klimatmål, och innebär även högre punktlighet och bättre kapacitet.

– När de långväga personresorna flyttar över till höghastighetståg frigörs rejält med kapacitet på befintliga stambanor som kan användas för mer gods och regional persontrafik, framhåller SJ.

Foto: SJ

Text: Redaktionen