BESKED I DAG: Så går det i talmansfrågan – SD lär bli nöjda

2022 09 25

Nu är det bara timmar kvar tills besked kommer om Sveriges nästa talman kan bli en sverigedemokrat.

Valets fyra vinnande partier – sett till regeringsfrågan – Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna väntas ge besked i dag söndag om vem de vill se som talman.

Tvåa efter Kungen

Frågan har blivit en mycket het potatis då bland annat Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet meddelat att de inte vill att Sverigedemokraterna ska erhålla talmansposten

Talmannen utgör Sveriges nästa högsta ämbete i rangordning och endast Hans Majestät Konungen står högre i rang. Talmannen som är chef över riksdagen står därmed högre i rang än självaste statsministern.

Björn Söder aktuell

En naturlig utgångspunkt är att det största partiet i regeringsunderlaget får stöd av de andra partierna i regeringsunderlaget när det gäller att tilldelas talmansrollen.

Det skulle innebära att M, KD och L ger sitt stöd till SD:s talmanskandidat som exempelvis kan vara Björn Söder.

Söder var tidigare vice talman och är därmed den sverigedemokrat som har erfarenhet av talmansrollen sedan tidigare och därmed kan han vara en möjlig talmanskandidat.

S-MP sneglar på M-kandidat

Den senaste tiden har Socialdemokraterna och Miljöpartiet emellertid signalerat att de är redo att rösta på en moderat talmanskandidat för att hindra att Sverigedemokraterna får talmansposten.

Båda partierna har framhållit att den nuvarande talmannen Andreas Norlén gjort ett bra som jobb talman och att han bör kunna få fortsatt förtroende på posten.

Moderatledaren Ulf Kristersson väntas tillsammans med Jimmie Åkesson (SD), Ebba Busch (KD) och Johan Pehrson (L) ge besked i dag om vem M-SD-KD-L-regeringsunderlaget nominerar som talman samt vilka partier och personer som ska utses till ordförande i riksdagens olika utskott.

ANALYS

Moderaterna och Ulf Kristersson lär inte nappa på Socialdemokraternas utspel och ta hjälp av S-V-C-MP-sidan för att stoppa Sverigedemokraterna från att erhålla talmansposten.

Tvärtom, Sverigedemokraterna lär bli nöjda med dagens besked – oavsett om man erhåller talmansposten eller inte.

Att Moderaterna skulle köra över Sverigedemokraterna och gå emot Jimmie Åkesson är helt enkelt högst osannolikt. Det skulle riskera att leda till att M-SD-KD-L-styret faller omkull redan innan det kan ta över Sverige.

Hoppa jämfota av glädje

Socialdemokraterna skulle hoppa jämfota av glädje och partiet har redan tidigare i dag framhållit att M-SD-KD-L-sidan är väldigt svajig och svag och att Socialdemokraterna är redo att ta över regeringsmakten när och om en regering Kristersson faller.

Men partiledarkvartetten Ulf Kristersson (M), Jimmie Åkesson (SD), Ebba Busch (KD) och Johan Pehrson (L) har signalerat stor enighet om att man ska presentera en paketlösning.

Stor paketlösning

Det innebär att regeringsfrågan – vilka av de fyra partierna som ska få ingå i regeringen – ska beslutas i en helhet tillsammans med hur många ministrar de olika partierna ska få och även tillsammans med vilken politik Regeringen Kristersson ska driva de kommande fyra åren.

I den stora paketlösningen ingår även hur talmansposten och de olika ordförandeposterna i riksdagens utskott ska fördelas.

Närmast uteslutet

Och att det allra största av de fyra partierna skulle köras över och knuffas åt sidan i den stora paketlösningen är uteslutet.

Inte ens det allra minsta partiet kan köras över om det ska bli någon ny regering som bygger på M-SD-KD-L-regeringsunderlaget.

Det är fullt möjligt – ja till och med troligt – att  de fyra partierna har en lösning klar för talmans- och utskottsordförandefrågan utan att allt i den resterande helheten är klart.

Men då kommer talmans- och utskottsordförandefrågan tas med som en redan färdig komponent och vägas in i slutfasen av regeringsförhandlingarna där M-SD-KD-L-gruppen avser att gå i mål med vilken politik som ska gälla i Sverige framöver samt hur ministerposterna ska fördelas

Om SD inte får talmansposten lär partiet istället få andra delkomponenter i den stora paketlösningen vilket gör att SD lär bli nöjda i alla fall.

Nej till SD-talman innebär med andra ord ja till stora framgångar för SD på andra områden.

Sluten omröstning

Enskilda ledamöter har även möjlighet att byta sida i talmansfrågan och själva omröstningen är sluten.

Eftersom det i riksdagen bara är tre mandats ledning för M-SD-KD-L-sidan som har 176 mandat mot S-V-C-MP-sidans 173 så räcker det med att exempelvis två L-ledamöter och M-ledamöter byter sida för att stoppa en SD-talmanskandidat.

Det talar trots allt för att SD kan komma att föredra en lösning som inte innehåller en SD-talman.

Men oavsett vilken lösning det blir – så lär SD bli nöjda och så lär även de andra tre högerpartierna bli.

Foto: Sveriges riksdag

Text: Redaktionen