BEKRÄFTAT: Tung smäll för hushållen

2023 08 18

Hushållens genomsnittliga kostnader för räntor, mat, drivmedel och el har skjutit i höjden.

En färsk kartläggning av Länsförsäkringar visar att kostnaderna har ökat dramatiskt de senaste två åren.

Under helåret 2023 väntas en normal barnfamiljs kostnader för räntor, mat, drivmedel och el uppgå till 256 000 kronor.

Så stor blir ökningen 2023 

Den nya siffran är ett tufft besked för många hushåll i Sverige.

Det innebär att en genomsnittlig barnfamiljs kostnader kommer att öka med 37 000 kronor under 2023 jämfört med ifjol.

På två år har kostnaderna ökat med totalt 79 000 kronor.

Det är en uppgång med 44 procent.

– Hushållen får utstå hårda ekonomiska tacklingar från flera håll samtidigt och kostnaderna tar en allt större del av inkomsterna. Under 2023 lägger hushållen 35 procent av lönen på räntor, mat, drivmedel och el. Det är fyra procentenheter mer än under 2022, och jämfört med 2021 har andelen ökar med hela nio procentenheter, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.

Boven i dramat

Livsmedel står för nästan hälften av hushållens totala kostnader för räntor, mat, bensin och el under 2023. 

Men det är framför allt boräntorna som bidrar den kraftiga ökningen.

Under de fösta månaderna av 2023 har boräntekostnaden ökat med 41 000 kronor för det genomsnittliga hushållet.

– Det som särskilt driver kostnadsökningarna under 2023 är räntorna och mycket pekar på att de kommer fortsätta uppåt under senare delen av 2023, framhåller Stefan Westerberg.

Liten minskning på sikt

Under 2024 väntas hushållens kostnader minska något, jämfört med 2023 års nivåer.

De genomsnittliga kostnaderna väntas landa på 251 000 kronor, enligt Länsförsäkringars beräkningar. 

En minskning, men fortsatt höga nivåer historiskt sett och betydligt högre än 2022 och 2021.

Prognosen: Kommer att sänka räntan

Den förväntade nedgången under 2024 härleds främst till förväntat lägre bolåneräntor. Räntekostnaderna antas sjunka successivt från andra kvartalet av 2024.

Elkostnaderna väntas ligga kvar på befintliga 2023-nivåer, och livsmedel beräknas stå för den stora delen av kostnaderna även under 2024.

– Vid horisonten finns det ljus i form av lägre räntor och lägre elpriser. Det är efterlängtat. Därtill kan man räkna med att vi under 2024 får en nominell löneökning som fullt ut kompenserar för kostnadsökningarna. Det gör att vi under 2024 lägger 33 procent av lönen på räntor, mat, drivmedel och el – alltså lite mindre jämfört med 2023. Men vi kommer inte återgå till de nivåer vi hade för ett par år sedan, säger Stefan Westerberg.

Foto: M. Lis

Text: Redaktionen


Nya regler när man går på restaurang – kan införas inom kort

2024 07 11

Ett slutgiltigt beslut om nya regler när man äter ute närmar sig.

Det bekräftar nu Livsmedelsverket.

Ändringen gäller nya krav som ska införas då man köper mat på restauranger – där besökarna nu måste få information om var köttet som serveras kommer ifrån.

Reglerna föreslås bli obligatoriska för samtliga restauranger och storhushåll – det vill säga exempelvis skolor, sjukhus och andra anläggningar där det serveras lunch – i Sverige.

Myndigheten har nu skickat föreskriftsförslaget till EU-kommissionen. När övriga medlemsstater har fått ge sin åsikt kan reglerna börja gälla i Sverige, kanske redan efter sommaren.

–  Vi kan inte säga när processen kommer att vara klar, men ambitionen är att föreskrifterna ska kunna beslutas under hösten. På Livsmedelsverket arbetar vi nu parallellt med en vägledning till företagen för att underlätta för dem att göra rätt, säger Elin Häggqvist, chefsjurist på Livsmedelsverket.

LÄS MER: Nya regler för hämtmat – det här gäller

Fick uppdraget i våras

I korthet innebär förslaget att restauranger måste kunna informera om ursprungsland för kött från nöt, svin, get och fjäderfä.

Förslaget har tagits fram efter att Livsmedelsverket tidigare i våras fick i uppdrag av regeringen att ta fram ett nytt regelverk.

– Restauranggästen har rätt att få informationen, och den kan ges muntligt på begäran eller skriftligt. Informationen kan framgå direkt på menyer, men det räcker också med en skylt om att gästen kan fråga om vilket land köttet som serveras på restaurangen kommer ifrån, säger Elin Häggqvist.

Ministern: Efterfrågad ändring

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) understryker att regeländringen är efterfrågad bland landets konsumenter.

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning.

– Regeringen vill därför att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån. Det är bra för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, sade ministern när uppdraget tilldelades i april.

Kullgren tillägger att det ska vara ”lika enkelt att få veta var köttet kommer ifrån på en restaurang som i en butik”.

Ska vara flexibelt

Nuvarande regelverk fastslår att butiker måste redovisa ursprungsland för kött, men ett liknande krav finns ej för restauranger.  

Vidare uppger regeringen att en utgångspunkt också är att den administrativa bördan för företagen, kommuner och regioner ska vara så liten som möjligt, samt att det ska det finnas flexibilitet i hur informationen om ursprungsland delges.

– Till exempel genom att informationen kan lämnas muntligt när den efterfrågas av konsumenten, meddelar regeringen.

Foto: Elima Mwinyipembe Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Klassisk klädkedja i konkurs – efter 40 år i Sverige

2024 07 10

En av de mer etablerade klädkedjorna i Sverige tvingas kasta in handduken.

Pengarna är slut.

Efter att förra året ha slagit sig för bröstet kring en omstart i Skandinavien blir det istället platt fall för klädkedjan Esprit, som har butiker i stora köpcentrum som Emporia, Täby centrum och Väla.

Det svenska bolaget Esprit Sweden går nu i konkurs, rapporterar Market med hänvisning till Bolagsverket.

Beskedet bekräftades i dagarna.

Spiken i kistan

Konkursen är spiken i kistan för kedjan, som funnits i Sverige sedan 1980-talet.

Under våren stängde bolaget sina butiker i Nordstan och på Frölunda torg i Göteborg. Dessutom kursade ett av de två kvarvarande svenska franschisebolagen.

Den sista finns kvar i Linköping, där lagret sålts ut på rea.

– Det är ingen rörelse som kan fortsätta, sade konkursförvaltaren Kenneth Nilsson till Dagens Handel vid tillfället.

Stängd webbshop

Esprit har länge levt även på sin onlinebutik, men där möts nu svenska kunder av ett meddelande om att hemsidan är stängd.

– Vi kan för närvarande inte behandla nya beställningar och vår webbshop kommer att vara stängd tills vidare, framhåller Esprit och tillägger:

– Vi hoppas kunna vara tillgängliga för dig snart igen. Om du har några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss. Om du vill granska statusen för din nuvarande beställning, tänk på att du fortfarande kan logga in på ditt konto.

Kris efter pandemin

Esprit, som drivs av ett tyskt bolag, hamnade i kris under pandemin.

Omsättningen rasade från 143 till 90 miljoner mellan 2021 och 2022, företaget gick med flera miljoner i förlust och var nära konkurs redan då.

– Pandemin resulterade i omfattande tillfälliga butiksstängningar i Europa och Asien, vilket bidrog till att ledningen vidtog åtgärder i form av ett skyddsförfarande då det tyska bolaget försattes i rekonstruktion, framhåller Esprit Sweden AB i årsredovisningen för 2022 enligt sajten Ehandel.

– För Esprit Sweden AB innebar detta att företaget var tvungen att frångå det internprissättningsavtal som satts upp för koncernen och att bolaget fick efterskänka sina fordringar hos det tyska koncernbolaget.

Totalt stänger nu fyra butiker i Täby, Nacka, Malmö och Helsingborg vilket påverkar ett 30-tal anställda.

Foto: Väla

Text: Redaktionen