Bekräftat: “Sveriges sämsta elbolag” – har över två miljoner kunder

2023 11 21

Kundnöjdheten i energibranschen är körd i botten.

Förtroendet för branschen är det sämsta på 15 år, visar en ny rapport från Svenskt Kvalitetsindex, SKI.

Negativ trend

Företaget har undersökt belåtenheten både bland Sveriges privat- och företagskunder inom elhandel, elnät och fjärrvärme.

Totalt landar nöjdhetens indexssiffra på 62,2 – vilket är precis över gränsen för att ett företag överhuvudtaget ska kunna motivera sina kunder att stanna kvar.

– Branschen är inne i en negativ trend och har inte klarat av de ändrade kundkrav som är ett resultat av de senaste årens kriser, säger Johan Parmler, vd på Svenskt Kvalitetsindex, i ett pressmeddelande.

Värst bland fjärrvärmekunder

Mest påtagligt är missnöjet inom fjärrvärmesegmenetet.

Det är historiskt den del som hållit uppe nöjdheten för hela branschen – men nu är det tvärtom.

Belåtenheten rasar bland privatkunder som framför allt pekar på ett minskat prisvärde, vilket sannolikt kan kopplas till de chockhöjningar på fjärrvärme som aviserats på flera håll i landet.

Flera bolag kommer att höja sina priser med uppemot 30 procent.

– Det är ju en chock. 33 procent på ett enda år, det är en orimlig höjning, sade exempelvis fastighetsägaren Dan Edlund till Sveriges Radio i september.

Turbulensen kvar

Årets branschstudie har varit något lugnare än den från fjolåret, som präglades av politiska löften, hot om elbrist, skyhöga elräkningar och nedringda kundtjänster.

Men förra årets turbulens har inte runnit av kunderna.

– Prisfrågorna finns på agendan även i år liksom trenden att man som kund vill kunna påverka sin förbrukning och själv bidra till sin energiförsörjning, säger Johan Parmler.

Det kundintresset har dock inte branschen lyckats omfamna.

– Att fånga det ökade intresset och det engagemang som kunderna visar är ett förbättringsområde och en outnyttjad affärsmöjlighet.

Bästa och sämsta elbolaget

Högst rankat av Sveriges privatkunder är GodEl med sina drygt 130 000 kunder. Tvåa på listan ligger Tibber.

Dessa bolag är de enda som når över 75 på kvalitetsindexet – vilket tyder på en stark relation mellan företag och kund.

I botten hamnar energijätten Fortum med två miljoner kunder.

Elbolaget, som beskriver sig som “Nordens största elhandelsbolag”, är det enda på listan som får under 60 i privatkundernas kundnöjdhet.

Hela listan

Här är hela listan över de bästa och sämsta elbolagen enligt Sveriges privatkunder.

Skalan mäts mellan 0-100. Under 60 innebär stora svårigheter att motivera kunderna att stanna kvar, medan över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.

 1. GodEl (77,6)
 2. Tibber (75,3)
 3. Skellefteå Kraft (73,2)
 4. Trollhättan Energi (72,3
 5. Telge Energi (69,7)
 6. Borås Elhandel (69,6)
 7. Övriga (68,8)
 8. Göteborg Energi (68,6)
 9. Jämtkraft (68,6)
 10. Dalakraft (67,9)
 11. Enkla Elbolaget (67,8)
 12. Branschen (64,2)
 13. Göta Energi (63,9)
 14. Oskarshamns Energi (63,6)
 15. Vattenfall (63,1)
 16. E.ON (61,8)
 17. Fortum (58,3)

Källa: Svenskt Kvalitetsindex

Foto: Tomas Ärlemo Svenska kraftnät

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen