BEKRÄFTAT: Sverige agerar på Putins terrorbombningar

2023 01 23

Sverige ska hjälpa Ukraina att reparera och återuppbygga landets energiförsörjning. 

Landets energiförsörjning har tagit stor skada efter intensiva ryska terrorbombningar

Ukraina har därför uppmuntrat företag inom energibranschen att identifiera så mycket material som möjligt som kan användas till återuppbyggnaden av energiförsörjningen. 

Nu drar Sverige sitt strå till stacken. 

Svenska kraftnät har identifierat material som skulle kunna göra nytta i Ukraina.

Myndigheten har skickat en hemställan till regeringen efter att ha konstaterat att materialet är något som de kan avvara.

Regeringen har nu beslutat att materialet får skänkas.

Det meddelar det nya klimat- och näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

– Stödet från Svenska kraftnät bidrar till återuppbyggnad av elsystemet. Tillsammans ger dessa stöd ett skydd för samhället, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD).

Hon understryker att det nya svenska stödet kommer att levereras under en svår tid för Ukraina.

– Ryssland använder vintern och kylan som vapen mot den civila befolkningen och försöker slå ut det ukrainska elsystemet, säger Ebba Busch och tillägger att regeringen tidigare har lanserat ett stödpaket inriktat på luftvärn, som stärker Ukrainas förmåga att försvara sig mot angrepp mot exempelvis energisystemet.

Flera aktörer

Utöver Svenska kraftnät undersöker flera aktörer i energibranschen i Sverige om det finns möjligheter för nya leveranser av nödvändigt material till Ukraina.

– Det handlar om sådant som tidigare kasserats när saker ska bytas ut, och som skulle kunna vara till nytta för Ukraina, uppger regeringen.

Svenska kraftnät för en dialog med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), om transporter av skänkt material.

Ryska terrorbombningar

De ryska terrorbombningarna av civil infrastruktur i Ukraina  – i synnerhet  el- och vattenförsörjning – har eskalerat under hösten och vintern.

I ett försök att göra det så kostsamt som möjligt för Ukraina har Putinregimen bestämt sig för att göra vardagen så svår som möjligt för den ukrainska befolkningen.

Det finns därför ett stort behov av material för att reparera systemen och förse befolkningen med energi.

– Det handlar bland annat om sådant som normalt skulle kasseras vid en reinvestering, det vill säga när man ersätter befintliga - men kanske föråldrade – delar, framhåller regeringen.

Foto: MFA of Ukraine

Text: Redaktionen