BEKRÄFTAT: Regeringen föreslår högkostnadsskydd för elkunder

2022 08 17

Regeringen vill införa ett högkostnadsskydd för de höga elpriserna.

Totalt ska 60 miljarder av de avgifter som betalas in till Svenska kraftnät återföras.

Minst 30 miljarder ska användas för att kompensera hushåll för höga elpriser.

Det säger statsminister Magdalena Andersson (S) på en gemensam pressträff med finansminister Mikael Damberg (S) och energiminister Khashayar Farmanbar (S).

– I dag kan regeringen ge ett viktigt besked. Vi vill inför ett högkostnadsskydd för elpriser. Det handlar om minst 30 miljarder i återbäring till hushållen. Detta ska ske så fort det är praktiskt möjligt, säger Magdalena Andersson och tillägger:

– Ju högre elpriserna blir desto större belopp kommer det att handla om. Det är ett helt nytt sätt att tänka. Bakgrunden är att marknaden inte är skapad för sådana här extrema situationer.

Stor summa

Enligt statsministern innebär det nya högkostnadsskyddet ungefär ett tre gånger så högt belopp som förra årets elpriskompensation.

Då fick elkunder som mest 2 000 kronor per månad. 

Stödet beräknades kosta statskassan 7,5 miljarder kronor.

Enligt Magdalena Andersson är regeringens nya högkostnadsskydd ”dubbelt så stort” som Moderaterna tidigare förslag om ett maxtak för elräkningar.

”Många känner oro”

Statsministern framhäver att stödet syftar till att dämpa den oro som många känner inför vintern.

– Inte minst i de södra delarna av vårt land drabbas människor hårt och känner oro inför vintern.

Företag kommer också kunna ta del av regeringens högkostnadsskydd.

Foto: Riksdagskansliet

Text: Redaktionen