BEKRÄFTAT: Nya direktiv för public service

2023 07 07

Direktiven för hur Sveriges public service-kanaler får förhålla sig på internet förändras.

Det uppger regeringen i ett pressmeddelande.

– Regeringen har i dag fattat beslut om att vissa grundläggande innehållsvillkor som gäller för public service-företagens sändningar via marknät också ska gälla för företagens innehåll i radio- och tv-program på internet, står det i meddelandet.

Beslutet innebär bland annat att villkoren som i dag gäller för public service-företagens (Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio) sändningar via marknät också ska gälla för företagens playtjänster och poddar, samt andra tjänster som bedrivs ”via tråd”.

Flera direktiv

Det handlar om följande villkor:

- Krav på opartiskhet och saklighet

- Krav på beriktigande och genmäle (att en felaktig uppgift måste rättas och möjlighet att få bemöta ett påstående)’

- Krav på att reklam, sponsring och produktplacering ej får förekomma

”Grundläggande för verksamheten”

– De villkor som nu blir aktuella är de som bedöms som grundläggande för verksamheten och för allmänhetens förtroende för verksamheten. Besluten är ett första steg mot en teknikneutral reglering, i avvaktan på förslagen från den parlamentariska public service-kommittén, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

De nya villkoren gäller från och med 10 juli 2023 och under återstoden av nuvarande tillståndsperiod, till och med 31 december 2025.

Bakgrund

- Den 1 juli 2023 trädde ändringar i radio- och tv-lagen i kraft som ger regeringen möjlighet att besluta om villkor för public service-företagens sändningar och tillhandahållanden av ljudradio- och tv-program genom tråd.

- Det betyder att villkor kan ställas upp för radio- och tv-program som sänds eller tillhandahålls av företagen på bland annat internet.

- Ändringarna i radio- och tv-lagen innebär också att Granskningsnämnden för radio och tv får granska om public service-företagen följer de villkor som ställts upp. 

Källa: Regeringen

Text: Redaktionen