BEKRÄFTAT: Hushållen riskerar kraftig ökning – från och med 2024

2024 04 04

Energimarknadsinspektionen, Ei, har fattat beslut om elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2024–2027.

Intäktsramarna anger taket för de avgifter som elnätsföretagen får ta ut av sina kunder under fyra år.

Nu står det klart att det högst tillåtna taket kommer att höjas betydligt för samtliga av Sveriges drygt 170 elnätsföretag.

– Intäktsramarna uppgår till totalt cirka 326 miljarder kronor (i 2022 års prisnivå), vilket är en ökning med ungefär 100 miljarder kronor jämfört med det intäktsutrymme som Ei fattade beslut om inför perioden 2020–2023. Utöver detta har vissa elnätsföretag möjlighet att föra med sig tidigare outnyttjat intäktsutrymme, framhåller Ei i sitt beslut.

Utrymmet ökar 

Ökningen på 100 miljarder riskerar att slå hårt mot svenska elkonsumenter, eftersom elnätsföretagen kan ta ut högre avgifter från sina kunder.

Energimarknadsinspektionen konstaterar att det nya taket sannolikt kommer leda till dyrare elnätsavgifter för kunder i hela Sverige.   

– Våra beslut innebär generellt sett att elnätsföretagens utrymme för att ta ut elnätsavgifter ökar. En del av ökningen av intäktsramarna förklaras av ett högre ränteläge och att komponenterna som används i elnätsverksamheten har ökat i pris, säger Tommy Johansson, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen, i ett uttalande.  

Hur stora höjningarna blir beror på hur elbolagen agerar, enligt Tommy Johansson.

– Det kan variera väldigt mycket, beroende på omständigheterna för det enskilda nätföretagen och huruvida nätföretaget väljer att nyttja hela ramen eller inte, säger han till SR Ekot.

”Kan höja hutlöst mycket”

Energimarknadsinspektionen vill inte spekulera i hur stora höjningar det kan bli frågan om, men bransch- och arbetsgivarorganisationen IKEM har tidigare flaggat för att avgiften kommer höjas ”hutlöst mycket”.

–  Det innebär att elnätsägarna, och inte minst de stora aktörer som Ellevio, E.ON och Vattenfall, återigen kan komma att höja elnätsavgifterna för konsumenterna hutlöst mycket. Det kommer bli särskilt smärtsamt för hushållen med små marginaler och för den elintensiva industrin, framhöll organisationen i mitten av februari.

Kritiserar nuvarande modell

Energimarknadsinspektionen motiverar höjningen av intäktsramarna med att den nya nivån ska kompensera för ett högre ränteläge och prisökningar.

Tommy Johansson är dock inte nöjd med hur modellen fungerar.

– Vi anser att nuvarande reglering överkompenserar nätföretagen i förhållande till deras faktiska kostnader och ser därför ett behov av att utveckla metoden för hur elnätsföretagens intäktsramar beräknas framöver, säger han. 

Vill ändra beräkningsmodellen  

I dag utgår beräkningsmetoden för elnätsavgiften från en så kallad kapacitetsbevarande princip, som inte tar hänsyn till de faktiska kostnaderna när elnätet byggdes.

En modell som IKEM kritiserar starkt.

Organisationen framhåller att nuvarande system innebär att elnätsavgiften sätts utifrån vad det i dag skulle kosta att bygga ett elnät, inte utifrån de faktiska kostnaderna för när elnätet byggdes.

Malin Johansson, ansvarig  för energi- och klimatpolitik vid IKEM, efterlyser en helt ny modell.

– Systemet måste reformeras för att förhindra elnätsägarnas oskäliga vinster på konsumenternas bekostnad. Det är hög tid att se över och reformera systemet för elnätsavgifter. Konsumenterna förtjänar ett rättvist och transparent system som bygger på de faktiska anskaffningskostnaderna, säger hon.

Fakta elnätsavgiften

- Elnätsavgiften (elnätsavtalet) är kostnaden för transport av elen till hushåll eller företag via elnätet, och för drift och underhåll av elnätet.

- Elnätsföretagens intäkter regleras genom att Energimarknadsinspektionen (Ei) sätter ett tak för företagets totala intäkter.

- Regleringen innebär att Ei granskar skäligheten i elnätsföretagens avgifter för överföring och anslutning av el. Ei granskar att företagen inte tar ut för höga avgifter från sina kunder genom att på förhand fastställa en så kallad intäktsram för varje elnätsföretg. Intäktsramen sätter ett tak för elnätsföretagets sammanlagda intäkter under den kommande fyraårsperioden.

Källa: Energimarknadsinspektionen (Ei)

Foto: D. MacKay

Text: Redaktionen


Populär korv stoppas – säljs på Ica

2024 06 15

Av hälsoskäl återkallas nu korv som sålts i flera Ica-butiker.

Det är Di Luca & Di Luca som ger besked om att en av deras produkter innehåller nötter, utan att det framgår i ingrediensförteckningen.

Det kan innebära en hälsorisk för allergiker, och produkten, en populär korv som säljs i Ica-butiker, återkallas nu.

Det framhåller företaget i ett pressmeddelande.

Innehåller nötter

Korven innehåller pistagenötter och det är viktigt att de som har en allergi inte konsumerar korven.

– DI LUCA & DI LUCA ÅTERKALLAR MORTADELLA FRÅN MANUELLA DELIKATESSDISKAR, meddelar företaget.

Butik och delikatess

Korven säljs över delikatessdisken och butikspackad i Ica-butiker över hela landet, från Lund och Borås till Stockholm och Umeå.

– Di Luca & Di Luca återkallar ett begränsat parti felmärkt Mortadella som sålts sedan 3 juni i ett 30-tal ICA-butiker, både över delikatessdisk samt butikspackad i charkdisken, fortsätter företaget.

– Produkten innehåller pistagenötter, vilket inte framgår av produktmärkningen.

Uppmanar konsumenter

Di Luca & Di Luca riktar en tydlig uppmaning till konsumenter om att lämna tillbaka korven om den har köpts.

– Pistagenötter är en allergen, som måste deklareras. Pistagenötterna är synliga i Mortadellan och vi uppmanar därför konsumenter som är allergiska mot pistagenöt att reklamera varan om man har köpt denna produkt efter 3 juni 2024.  

Beklagar händelsen

Företaget kommer nu att utreda händelsen för att kunna fastställa vad det är som har gått fel i processen.

– Di Luca & Di Luca beklagar det inträffade och uppmanar drabbade konsumenter som köpt produkten att kontakta Di Lucas kundtjänst. Kunder har även möjlighet att reklamera produkten till den ICA-butik där den köptes.  

– Vi ser allvarligt på det inträffade och utreder nu vilka åtgärder vi kan vidta för att det inte ska ske igen.

Korven har sålts på Ica-butiker i bland annat Stockholm, Göteborg, Lund, Umeå, Borås, Enköping, Uppsala, Strängnäs, Västerås, Örebro och Norrköping.

Foto: ICA-gruppen

Text: Redaktionen


OVÄNTAT: Rysk rusning till Norge

2024 06 15

En rysk rusning till Norge har pågått under det senaste året.

Efter Rysslands invasion av Ukraina 2022 har det varit svårt för ryssar att resa till Västeuropa och köpa eftertraktade lyxvaror.

Ett undantag har varit Kirkenes i Norge, som ligger precis på gränsen till Ryssland.

Dit har mängder av ryssar rest, och många av dem är ute efter att hamstra en lyxvara som numera är svår att få tag på i Ryssland.

Hamstrar champagne

Det handlar om champagne, rapporterar VG.

Det är en av de mest eftertraktade lyxprodukterna som sedan krigets början inte längre får exporteras från EU till Ryssland.

I stället har många ryssar rest till Kirkenes för att få tag på de eftertraktade dropparna, rapporterar tidningen.

Ingen norsk spritbutik har sålt fler flaskor av exklusiva champagner som Dom Perignon eller Cristal än Vinmonopolet i Kirkenes.

Och det är framför allt ryssar som har handlat.

– Vissa flaskor har sålts lokalt, men det är på grund av gränshandeln vi har som siffrorna är så höga, säger Anne Sonja Andreassen, som är butikschef för Vinmonopolet i Kirkenes, till tidningen.

– Majoriteten är ryska kunder, tillägger hon.

Får inte sälja för dyra varor

En flaska Dom Perignon kostar 2 500 norska kronor, och en flaska Cristal kostar 3 200. Under årets första fyra månader har det totalt sålts 150 stycken av dessa dyra flaskor i Kirkenes.

Man har dock varit tvungna att sluta sälja de dyraste flaskorna, på grund av sanktioner.

– Sanktionerna i Norge gör att vi inte får sälja enskilda föremål för mer än 300 euro. Vi hade lite champagne i butiken när kriget började, men vi har skickat den till en annan butik för att slippa ha den inne, säger Anne Sonja Andreasson.

Gränsen stängd – nedgång i handeln

Gränsen i närheten av Kirkenes har varit den enda öppna gränsen från Europa till Ryssland sedan kriget i Ukraina inleddes.

Sedan några dagar tillbaka har Norge dock skärpt reglerna och stängt gränsen.

– Jag tycker att det är naturligt att vi ser en nedgång i handeln nu, säger Andreassen.

Det finns dock fortfarande undantag, bland annat för ryssar som har familjemedlemmar i Norge eller arbetar där.

Foto: M Oetelaar

Text: Redaktionen