SKÄRMTID FÖR BARN: Läkare slår larm

2023 01 31

Inför hårdare rekommendationer för de minsta barnens skärmanvändning.

Det föreslår Barnläkarföreningen i Sverige.

Världshälsoorganisationen, WHO, rekommenderar i sina senaste riktlinjer att barn under 2 år inte bör ha någon skärmtid alls. Barn mellan 2-3 år rekommenderas max 1 timmes skärmtid om dagen.

Rekommendationer som Sverige inte följer.

Helt fel enligt Barnläkarföreningen.

– Det handlar om kritiska fönster för hjärnans utveckling under de två första åren. Missar man det tar det mycket mera tid att ta igen, om det ens går, säger Ulrika Ådén, ordförande i svenska Barnläkarföreningen, till TV4 Nyheterna.

Vill göra som Norge

Barnläkarföreningen föreslår att Sverige bör följa Norge och USA – två länder som har antagit WHO:s riktlinjer.

Ulrika Ådén framhåller att Folkhälsomyndighetens generella råd om fysisk aktivitet inte är tillräckliga.

– Alla barn 0–5 år bör ha möjlighet att röra på sig på olika sätt flera gånger om dagen. För spädbarn kan det handla om lek och rörelse på golvet i rygg- och magläge och för barn 1-5 om lek, aktiv transport, utevistelse och utforskande av olika miljöer, skriver myndigheten på sin hemsida.

Vidare rekommenderar Folkhälsomyndigheten ett minskat stillasittande för de allra minsta.

– Under vaken tid bör småbarn inte begränsas i sin rörelse, förutom när det är nödvändigt. Långa perioder av stillasittande i till exempel barnvagn eller barnstol bör brytas av och ersättas med någon form av rörelse.

Men rekommendationer om minskad skärmtid saknas.

Minskad fysiskt aktivitet 

Ny statistik visar att fysisk aktivitet bland barn har minskat i Sverige.

– Barn och unga spenderar i snitt 70 % av den vakna tiden inaktiva, det vill säga sitter, står eller rör sig väldigt lite, rapporterar Folkhälsomyndigheten.

Den inaktiva tiden ökar med åldern, från 67 procent för 11-åringar till upp emot 75 procent för 15- åringar.

En trend som omgående bör brytas.

– Även en liten ökning kan ge stora hälsovinster på både kort och lång sikt och både för individ och för samhället som helhet. Insatser som når alla kan också bidra till att utjämna de påverkbara skillnader i hälsa som finns i dag mellan olika grupper, fastslår Folkhälsomyndigheten.

Foto: K. Sikkema

Text: Redaktionen