Både hjort och älg skådades när Ulf (M) och Ebba (KD) jagade

2021 11 03

Snus, jakt och varg är frågor som ska avgöras i Sverige och inte i EU.

Det var moderatledaren Ulf Kristersson och KD-ledaren Ebba Busch överens om när de gav sig ut på spännande jakt i helgen rapporterar tidningen Svensk Jakt.

Partiledarna trivs i skogen

Det blev en händelserik jakttur i Södermanlands fagra skogar för Ulf (M) och Ebba (KD) som trivs med att jaga tillsammans.

Dagen inleddes med mulet och disigt väder men lagom efter elvakaffet bröt solen igenom och det blev en strålande dag för de båda partiledarna.

Fällde 5 rådjur och 1 vildsvin

– Vi fick se både hjort och älg så vi kan knappast klaga. Sammantaget en fin jaktdag, framhåller kärnan i det regeringsalternativ som hoppas på att ta över efter valet nästa år.  Och man fick en hel del utdelning då jaktlaget fällde totalt fem rådjur och ett vildsvin under dagen.

Jaktdagen gav också möjlighet för de båda partiledarna att diskutera politik med koppling till jakt. Och som i så många andra frågor tycker de lika när det gäller jakten.

Vill att EU håller sig på mattan om jakten

Ulf Kristersson vill stå på jägarnas sida och anser att EU ska hålla sig på mattan i vissa frågor.

– Ett exempel på det är EU:s vapendirektiv. När det ska föras in i svensk lag måste regeringen föreslå en lagstiftning som inte försvårar för landets vapenägare. Vi moderater kommer inte att gå med på några förändringar som i onödan försämrar för laglydiga jägare, sportskyttar eller vapensamlare, säger Ulf Kristersson enligt Svensk Jakt.

Viktiga för viltvården

Skogarna som Ulf och Ebba jagade i finns belägna i Lida-Fagerhult utanför Åkers Styckebruk och Ebba Busch betonar att jägarna är betydelsefulla på flera sätt.

– Jägarna har ett viktigt uppdrag att sköta delar av jakt- och viltvården i Sverige. Både att se till att viltstammarna förvaltas hållbart så de är livskraftiga, men också att vi inte får så stora vildsvinsstammar att det skadar jordbruk, säger hon till Svensk Jakt.

Jägare hjälper bilister vid viltolyckor

Ulf Kristersson håller med.

– Jägarnas insatser är helt avgörande för den svenska viltvården. De bidrar med allt från att rapportera vilt till att stödutfodra viltet vintertid, säger moderatledaren som också understryker jägarnas avgörande insatser för att hjälpa när bilister krockar med rådjur, vildsvin eller andra djur som ofta skadas och måste spåras upp för att skjutas så att de slipper lida.

Foto: Moderaterna

[yop_poll id="859"]

Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen