AVSLÖJANDE: Nobbade potentiell lösning på elkrisen

2022 11 07

Svenska kraftnät sade nej till att köpa en extra kraftreserv 2019 en affär som hade kunnat få det svenska elförsörjningsläget i dag att se helt annorlunda ut.

– Ja, det är klart att det hade ju underlättat, all elproduktion hade ju underlättat givet det läge vi har i dag, tillstår Svenska kraftnäts generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe, för SR Kaliber som presenterar nyheten.

Bud från värmeverksföretag slogs av

Ursprunget till nyheten härrör från 2019. Då var Svenska kraftnät i färd med att investera i en potentiell extra kraftreserv. Det inkom ett bud från Öresundsverket, ett värmeverk i Malmö.

Det hade kunnat förse delar av södra Sverige med el vid de tillfällen det fanns behov. Av den upphandlingen blev det intet eftersom Svenska kraftnät lade ner den.

– Vi menade då att det här var ett bud som vi inte såg att vi ville ta, säger generaldirektör Lotta Medelius-Bredhe till kanalen.

 Redan då, och vad vi vet i dag, hade en upphandling kunnat vara avgörande.

Hade varit viktigt kalla dagar

– Den skulle ju förbättra kraftbalansen och minska risken för om den skulle vara tillgänglig och i drift årets kallaste dag, påpekar elnätsexperten Per Wikström för programmet.

Han tillägger:

– Och det skulle vara så att vi inte kan få import då. Då skulle det göra att risken för förbrukningsfrånkoppling skulle vara lägre såklart.

M-kritik mot stödets utformning

Nyheten kommer parallellt med att åsikterna mot regeringens elstöd haglar. Inte minst från M i Skåne. Så sent som förra veckan kom fyra partiföreträdare med besk kritik i en debattartikel i Expressen.

– Tolka oss rätt. Vi är glada över de många tusenlappar som skånska hushåll och företag nu kommer att få för att kompensera för de höga elpriserna som orsakats av Putins krig och nedläggningen av kärnkraften, understryker man, men stödet borde inte ha varit retroaktivt utan mer framåtriktat.

SVEIGES FYRA ELOMRÅDEN

Från norr till söder: SE1, SE2, SE3 och SE4.

I norra Sverige produceras det mer el än det förbrukas. I södra Sverige är det tvärt om. Under delar av året finns det inte tillräcklig kapacitet i elledningarna för att transportera elen från norr till söder.

Källa: Energimarknadsinspektionens (Ei).

Foto: F. Sonneveld

Text: Redaktionen