Avloppsvattnet avslöjar ”hemligt” beteende i Stockholm

2023 12 18

Mätningar i avloppsvatten har genomförts vid tio olika mätpunkter i Stockholm.

Syftet med att mäta Stockholms avloppsvatten är att analysera mängder droger.

Studien presenterades idag i ett pressmeddelande från Socialdemokraterna i Stockholm.

Resultaten visar bland annat på en högre nivå av droger jämfört med tidigare mätningar – med andra ord en ökning av olagliga substanser som tidigare inte var känd med sådant här underlag.

Social- och trygghetsborgarråd i Stockholm, Alexander Ojanne (S), menar att en stor del av otryggheten i staden beror på narkotika.

– Förutom att skapa lidande för väldigt många människor är narkotika dessutom en av den organiserade brottslighetens centrala inkomstkällor, säger han.

Ökad droganvändning

Det är Stockholm Vatten och Avfall som har genomfört mätningarna och forskningsinstitutet RISE som har analyserat resultaten av dem.

Mätningarna har genomförts vid tio olika mätpunkter och vid två olika tillfällen under 2023.

I analysen av vattnet har man bland annat mätt nivån av droger såsom cannabis, amfetamin, kokain och tramadol.

Mätningarna visar generellt på en högre nivå av droger jämfört med en analys som gjordes vid Henriksdals reningsverk 2019, även om mätningarna inte är helt jämförbara.

Mer på helgerna

Vad som dock är säkert är att stockholmarnas droganvändning ökar under helgerna jämfört med vardagar.

Detta gäller särskilt i innerstan, och ökningen handlar i synnerhet om kokain och MDMA Ecstasy.

Användningen av cannabis tycks dock vara mer jämnt fördelad över veckodagarna och visar ingen tydlig ökning under helgen.

Geografiska skillnader

Studien visar också att droganvändningen ser olika ut i olika geografiska områden i Stockholm.

I innerstan är som redan nämnt kokain och ecstasy populärt, särskilt på helgerna.

På Söder Mälarstrand kan man till exempel se en högre användning av amfetamin jämfört med andra områden.

I Sundy i Västerort ser man en högre användning av tramadol.

Både Sundby och Söder Mälarstrand visar också en mer frekvent användning av cannabis jämfört med resten av staden.

Låg användning i internationell jämförelse

Analysen visar också att Stockholm har relativt höga uppmätta värden jämfört med andra svenska städer där man gjort liknande analyser av avloppsvattnet.

Dock är värdena låga jämfört med många andra städer i Europa.

Stockholmarna använder mindre cannabis, ecstasy och kokain jämfört med andra länder som man tittat på i studien, även om användningen av amfetamin är något högre i Stockholm.

– Min förhoppning är att kartläggningen kommer att leda till bättre och effektivare insatser för att förhindra narkotikamissbruk och – försäljning och i förlängningen göra Stockholm till en tryggare stad, säger social- och trygghetsborgarrådet Alexander Ojanne (S).

Foto: A  Hunko

Text: Redaktionen


Nya villkor för självscanning på Coop och Ica

2024 02 28

Stölderna i självscanningen har ökat lavinartat under de senaste åren.

Vid upprepade tillfällen har bland annat Svensk Handel larmat om systematiska stölder där folk tycks ha satt i system att utnyttja självscanningskassorna på exempelvis Coop och Ica för att stjäla livsmedel.

Gärningspersonerna ser ofta ut att scanna in samtliga varor som de lägger i påsen men i själva verket scannar de bara in de billiga varorna, har organisationen tidigare framhållit.

– Alternativt scannar de in alla varor först för att sedan radera de dyrare varorna innan de kommer till kassan.

Nya tuffa villkor

Nu har flera av de stora livsmedelskedjorna tröttnat på stölderna.

Tuffare villkor har implementerats på bland annat Coop, Ica, Hemköp och Willys, rapporterar Sveriges Radio.

Konkret handlar det om elektronisk individuell övervakning som innebär att kassorna lagrar information från kunder som scannat fel.

Misstagen hamnar i ett dataregister och resulterar i att dessa kunder behöver genomgå fler så kallade avstämningar när man ska betala.

– Det är de villkor som Coops säkerhet har tagit fram, säger exempelvis butikschefen Joantan Espnoza från Coop-hallen i Gävle till SR.

Då ökar risken

Avstämningarna sker med andra ord inte bara slumpmässigt. Avvikande köpbeteende, som att man behöver köper en vara, ökar chansen för att bli kontrollerad.

Det finns även så kallade “avstämningsvaror” som också kan innebära förutbestämd avstämning.

Att kunder misstänkliggörs målas upp som en risk, men den risken väljer Coop att tona ned.

– Vi försöker vara snälla och trevliga även mot kunder som vi kanske tror har scannat fel medvetet, säger Jonatan Espnosa.

Byter prislappar

Strategierna för att fuska i självscanningen är många. Tidigare har Ica påtalat att kunder till exempel väger en gullök och sätter prislappen på en dyrare vara, som olivolja.

Svensk Handel har även uppmärksammat att gärningspersoner delar upp varor i två olika kundvagnar – i den ena lägger man billiga varor som man scannar och i den andra dyrare varor som man inte scannar.

– Vid självutcheckningen avvaktar man med att rulla fram den dyra kundvagnen för att se om det blir avstämning. Om så är fallet lämnar man kvar kundvagnen med dyra varor i butiken. Om avstämning däremot inte sker rullar man ut båda vagnarna, framhåller organisationen.

LÄS MER: Allvarliga rapporter gällande självscanning

Foto: ICA-Gruppen, Jessica Gow

Text: Redaktionen


Ryskt jättefartyg till Sverige

2024 02 28

Drygt två år efter att Ryssland inledde sitt anfallskrig mot Ukraina anländer ett jättefartyg med rysk fossilgas till Sverige.  

Fartyget ankommer till Nynäshamn under morgondagen, rapporterar P4 Stockholm.

Köparen av fossilgasen är det finska statliga energiföretaget Gasum som har ett avtal med den ryska gasjätten Gazprom.

Gasum levererar i sin tur bland annat till Raffinaderiet Nynas AB som tar emot gasen, trots att bolaget sedan mars 2022 bojkottar inköp av ryska råvaror.

Trots bojkotten fortsätter Nynas att använda rysk fossilgas.

I en kommentar till P4 Stockholm uppger bolaget att de ”krävt att Gasum ska sluta leverera rysk gas” och att de är ”besvikna över att det fortsätter”.

– Utan leveranserna av flytande naturgas så skulle 300 personer på anläggningen i Nynäshamn förlora jobbet, uppger Nynas kommunikationsdirektör Höst Öslin i en skriftlig kommentar till radion.

Kraftig kritik

Miljöorganisationen Greenpeace riktar kraftig kritik mot leveranserna av rysk fossilgas till Sverige.

Organisationen uppger att 36 tankfartyg med 128 000 ton flytande fossilgas från Ryssland har ankommit till Sverige sedan starten av den fullskaliga invasionen 2022. En import som motsvarar cirka 1,1 miljarder kronor, enligt Greenpeace.

– Samtidigt som Sverige skickar krigsmateriel till Ukraina med ena handen så bidrar vi till den ryska krigskassan genom fortsatt fossilimport med den andra. Det är inte bara principiellt hyckleri utan något som leder till att fler vapen kan användas i anfallen mot Ukraina.

– Den svenska regeringen borde omgående stoppa detta svenska stöd till ryska terrordåd och krigsförbrytelser, säger Greenpeaces Sverigechef Erika Bjureby i ett uttalande.

Importen fortsätter

I maj 2022 ställde sig näringsutskottet bakom ett  importstopp av rysk olja och gas, till såväl Sverige som EU. Trots detta har importen av rysk gas fortsatt.

Utrikesminister Tobias Billström (M) har öppnat för att Sverige kan införa ett nationellt importstopp efter att EU:s nya gasmarknadsförordning antagits.

– Energimarknadsinspektionen har redan fått i uppdrag att börja titta på genomförande och följdlagstiftning. Frågan om förbud mot import av rysk fossilgas med hänvisning till gasmarknadsförordningen kommer att analyseras i Regeringskansliet. Vi överväger även möjligheterna att agera enskilt, sa Billström i en riksdagsdebatt i februari.

Vidare framhöll ministern att Sverige följer Finlands agerande i frågan.

– Jag har noterat att företrädare för den finska regeringen uttryckt avsikter att utreda huruvida ett nationellt importstopp kan genomföras efter att EU:s nya gasmarknadsförordning antagits. Det är självklart mycket angeläget för regeringen att följa utvecklingen nära, sa Billström.

Arkivfoto: CORAL ENERGY & SMIT SEINE

Text: Redaktionen