ARBETSMARKNADEN: Myndighet pekar ut tusentals dödsfall

2023 03 24

Varje år dör närmare 3 000 personer i förtid av sjukdomar eller skador orsakade av ohälsosamma arbetsmiljöer.

Bara av jobbstress dör drygt 700 personer varje år i Sverige och ny forskning tyder på att  var 20:e fall av självmord har samband med arbetsrelaterad mobbning.

Det uppger Arbetsmiljöverket i en ny rapport.

– Dödsolyckor på jobbet är oacceptabla, de är dramatiska och får mycket uppmärksamhet. Men i skymundan av olyckorna dör åtskilligt fler människor i förtid, av sjukdomar som kan kopplas till arbetet.

– Ofta sker dödsfallen långt efter att man varit på den ohälsosamma arbetsplatsen. Arbetsgivare måste förebygga både dödsolyckor och de arbetsmiljörisker som leder till ohälsa på längre sikt, säger Erna Zelmin, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Tusentals dör i förtid

Arbetsrelaterade sjukdomar står årligen för tusentals dödsfall.

– Omkring 3 000 personers död i förtid, framhåller Arbetsmiljöverket i sin sammanställning.

Bengt Järvholm, senior professor i yrkes- och miljömedicin vid Umeå universitet, står bakom den nya rapporten.

Han har sammanställt  kunskapsläget om riskfaktorer i arbetsmiljön som leder till sjukdomar och för tidig död varje år.

Antalet  dödsfall på grund av arbetsrelaterad stress förutspås öka i framtiden.

– Det är en oerhört viktig kunskap, eftersom det handlar om flera tusen människor som får sina liv förkortade på grund av orsaker som vi kan förebygga. Vi lyfter fram vissa nya risker för dödlighet där kunskapen är mer osäker men där effekten av förebyggande insatser ändå kan vara stora som exempelvis kemiska ämnen och kränkande särbehandling, säger Erna Zelmin.

Samband mellan arbetsbelastning och självmord

Bengt Järvholms sammanställning tyder även på att det finns ett samband mellan hög arbetsbelastning och självmord.

– Höga krav och liten egenkontroll i arbetet ökade risken för självmord eller självmordsförsök, skriver Arbetsmiljöverket.

Flera studier visar även att det finns samband mellan kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och självmord.

–  Jämfört med tidigare studier så har sambandet mellan kränkande särbehandling och självmord stärkts, men fortfarande är kunskapsläget osäkert. Det är viktigt att arbeta med den sociala arbetsmiljön och förebygga kränkande särbehandling, säger Bengt Järvholm.

Foto: N. Shuliahin

Text: Redaktionen