ÄNTLIGEN: Detta har jag väntat på!

2021 09 30

Stockholm lägger nu in högsta växel för att få ovaccinerade att säga ja till vaccination – och bland satsningarna finns en extra intressant metod.

Region Stockholm har beslutat att satsa på ett pilotprojekt som går ut på att vissa vårdcentraler kommer ta direktkontakt med ovaccinerade patienter och erbjuda vaccination.

ANALYS

Jag har sett tusentals och åter tusentals kommentarer på min Facebooksida och Instagramsida sedan vaccinationen inleddes i början av 2021 – av såväl äldre pensionärer som av ungdomar. Och att döma av en hel del av dessa kommentarer så är min uppskattning att direktkontakt för att boka tider åt ovaccinerade har oanad potential.

Hade jag fått önska

Hade jag fått önska så hade varenda kotte i Sverige blivit automatiskt kallad till vaccination och fått information om en inbokad tid som man inte själv hade valt ut – utan som ”precis som förr i världen” helt enkelt bara var inbokad.

Extremt effektivt

Kanske kommer mitt minne från den tiden när man var inne i Folktandvårdens rullor och det helt enkelt bara damp ned en kallelse i brevlådan en gång per vill jag minnas att det var. Det var toppen!  Ja just då kändes det kanske inte så utan mest bara jobbigt att ”det var dags igen”. Men i efterhand inser jag att det var extremt effektivt – för den automatiska kallelsen gjorde ju att det blev av!

Vinnande recept

Och ville man byta tid så var det bara att ringa upp och meddela det. Jag tror det är ett vinnande recept även för vaccineringen mot covid-19. Ja, särskilt för vaccineringen.

▪Inga appar hit och dit i mobiltelefonen

▪Inga äldre som behöver vara oroliga för krånglig teknik

▪Inga ungdomar som bara råkar ”glömma” bort att boka tid

▪Ingen som avstår för att de känner press från antivaxx-familjemedlemmar

▪Inga språkbarriärer som kan hindra delar av befolkningen

Helt enkelt bara en kallelse på posten. Ja det är väl lite DDR över det hela men emellanåt är det inte fel att känna sig ledsagad i rätt riktning. Amen på det.

ps. Jag får fortfarande regelbunden kallelse till Folktandvården - precis som jag alltid har fått. Så bra!

INFO: Plötsligt ändrades resultatet i mätningen nedan på väldigt kort tid. Mätningen drabbades av plötsliga, onaturliga förändringar kopplat till uppmaningar i anti-vaccin grupper som är icke-representativa för totala populationen. Läs mer här om icke-representativa omröstningar här .

[yop_poll id="697"]

Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen