Anonyma poliser kan införas i Sverige – så ska det gå till

2024 04 01

Regeringen vill införa anonyma poliser i Sverige.

Förslaget har varit aktuellt länge, och kan nu vara på väg att bli verklighet.

Det skulle innebära att vissa polisen kan arbeta i skydd av anonymitet. Det kan till exempel handla om poliser som arbetar med att bekämpa organiserad brottslighet.

Förslaget stöds av Polisförbundet, rapporterar TV4.

– Det är viktigt att skydda dem som skyddar oss, säger Polisförbundets ordförande, Katharina von Sydow, till kanalen.

”Hot och trakasserier”

Rent konkret skulle förslaget innebära att polisens namn skyddas av hög sekretess genom att ersättas av ett ID-nummer.

Numret kommer då att användas i stället för namnet i alla dokument, och bara Polismyndigheten kommer att veta vilken person som är kopplad till numret.

Regeringen anser att lagändringen är viktig för att kunna skydda poliser.

– Polisen vittnar om att många medarbetare som arbetar längst ute mot de kriminella nätverken är utsatta för hot och trakasserier, och att det finns ett behov av att bättre skydda dem som exempelvis fattar beslut som rör väldigt grovt kriminella med stort våldskapital, sade justitieminister Gunnar Strömmer (M) till SR i mars.

Förslaget får kritik

Lagen föreslås träda i kraft den 30 april, och gälla under en tidsbegränsad period på fem år, uppger radiokanalen.

Förslaget stöds alltså av Polisförbundet, men är väldigt omdebatterat och har även fått kritik från flera håll.

Kritiken har bland annat kommit från Justitieombudsmannen och Justitiekanslern.

Flera kritiker anser att förslaget riskerar att underminera förtroendet för rättssamhället och för den svenska offentlighetsprincipen.

– Polismyndigheten är den enda myndigheten under fredstid som sitter på våldsmonopolet. Polisen har en oerhörd makt, och med makt så måste det gå att utkräva ansvar, säger journalisten och författaren Nils Funcke, som bland annat har skrivit en bok om offentlighetsprincipen, till TV4.

– Det ska gå att se vem som har vidtagit vilken åtgärd, tillägger han.

Arkivfoto: Polisen

Text: Redaktionen


Råttkaos väntas i svensk stad på torsdag – “Kommer vara påtagligt”

2024 04 14

En kommande strejk kan vara på väg att ställa till det rejält i Skåne.

Det handlar om fackförbundet Kommunals krav på SKR om förbättringar gällande bland annat lönevillkor och regler för dygnsvila.

På torsdag nästa vecka lär medlemmarna gå ut i strejk.

Det handlar om över 5 000 medlemmar på 750 arbetsplatser runt om i landet.

Fruktar kaos

Strejken berör flera olika områden.

Bland annat renhållningsarbetare, där nästan alla renhållningsarbetare i Lund ingår i varslet.

Därför fruktar nu staden råttkaos och överfulla soptunnor i och med strejken.

Det rapporterar TV4.

“Kommer bli påtagligt”

Andra yrkesgrupper som berörs är bland annat lokalvårdare och måltidspersonal.

Just renhållningsarbetarnas deltagande i strejken väntas leda till obehagliga utmaningar.

– Det kommer ju att bli överfulla tunnor. Vi ser råttor varje dag, så det är något som kommer att bli påtagligt om det blir strejk, säger Nicklas Kryger som arbetar med saken i staden, till TV4.

Har krävt ordning

Fackförbundet kommunal framhåller att strejken kommer att utbryta om parterna inte kommer överens.

– Kommunal har i årets avtalsförhandlingar bland annat krävt ordning och reda i löneprocesserna, där Kommunal menar att ett skriftlighetskrav vid lönesättning och utbetalning av ny lön i tid, borde vara rena hygienfaktorer i Sveriges största kollektivavtal. Vilket motparten inte velat tillmötesgå, förklarar fackförbundet.

– Kommunal har även krävt att ett helhetsgrepp tas för att skapa hållbara arbetstider, samt förbättringar i dygnsviloregleringarna för bland annat räddningstjänst och LSS-verksamhet. Villkor som motparten i stället vill försämra.  

“Rimliga krav”

Vidare menar man att det inte rör sig om någonting taget ur luften.

– Medlemmarna i Kommunal kräver inga fantasier. Vi har haft rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar för att få ner inflationen och inte bära in yrkanden som är kostnadsdrivande. SKR och Sobona har ändå inte kunnat gå oss till mötes, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Foto: J. Cotten

Text: Redaktionen


Ny lag börjar gälla i dag lördag – påverkar elbilsägare

2024 04 13

Från och med i dag förenklas betalningen vid laddstationer.

EU-parlamentet fattade beslut om den nya lagen redan sommaren 2023, och på lördagen börjar den gälla.

Nu ska betalningen vid laddstationer förenklas.

Detta genom att införa krav på att erbjuda kortbetalning vid alla nya laddplatser.

Det rapporterar Teknikens värld.

Blir mer tillgängligt

Syftet med lagförändringen är att göra laddning för elbilar mer tillgängligt för alla.

Det hela innebär att det inte längre kommer ställas krav på registrering, brickor eller speciella kort.

Från och med den 13 april måste alla nyinstallerade laddstationer erbjuda alternativet kortbetalning.

Har ställts krav

Under en längre tid har konsumenter ställt krav på att förenkla elbilsägande på olika sätt för att skynda på utvecklingen vad gäller elektrifieringen av fordonsflottan.

Just laddningen är en av de saker som man har menat varit underprioriterat.

De som har elbil vill i högre utsträckning se att tillgängligheten vad gäller laddstationer över hela landet måste förbättras.

Detta som en delåtgärd i arbetet med elektrifieringen av samhället.

Elektrifieringen viktig

Regeringen vill satsa på utbyggnaden av laddinfrastrukuren.

– Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås, framhöll regeringen i höstas.

– Därför satsar regeringen nu på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon för att skapa förutsättningar för elektrifierade vägtransporter.

– En omfattande och snabb elektrifiering av vägtransporterna krävs för att transportsektorn ska kunna nå i princip noll utsläpp av växthusgaser. 

– För elbilar behöver det finnas tillgång till publik och icke-publik laddning i hela landet, för invånare i allt från gles- och landsbygd till städer.

“Av yttersta vikt”

Ebba Busch är en som har tryckt på vikten av utbyggnaden.

– Vi behöver ersätta fossila transporter och minska hushållens transportkostnader, det är av yttersta vikt för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen, har hon sagt.

Foto: My Energy

Text: Redaktionen