ANNONS: Vad är egentligen Bitcoin?

2024 04 26

I den snabbt framväxande världen av digitala valutor står Bitcoin ut som den första och mest välkända kryptovalutan.

Sedan dess tillkomst 2009 har Bitcoin inte bara erbjudit ett nytt sätt att tänka på pengar utan också presenterat en ekonomisk modell som skiljer sig markant från traditionella fiat-valutor. En av dess mest unika egenskaper är dess deflationära natur, vilket härleds från den hårt begränsade tillgången på att det aldrig någonsin kommer att kunna existera mer än 21 miljoner bitcoins. Bitcoin skapades delvis som en följd av finanskrisen år 2009 med syftet att skapa en tillgång som inte kontrolleras av någon enskild företag, bank eller regering.

21 miljoner bitcoins

Till skillnad från traditionella valutor, som kan tryckas i nästan oändliga mängder av centralbanker, är Bitcoins maximala tillgång förutbestämd av dess underliggande algoritm till 21 miljoner bitcoins. Denna begränsning är kärnan i dess deflationära egenskaper (motsatsen till inflation). Eftersom tillgången är fast, kan inte fler Bitcoins produceras när gränsen nås, vilket förväntas ske runt år 2140. Detta innebär att Bitcoin i teorin bör bli mer värdefull över tid eftersom tillgången är begränsad medan efterfrågan kan öka.

Har lett till kursuppgångar

Deflation inträffar när värdet av pengar ökar, vilket i praktiken innebär att varje bitcoin blir värd mer i traditionella valutor som tenderar att minska i värde genom inflation. Eftersom Bitcoin är helt decentraliserat och att det inte finns en central part, exempelvis en bank, som verifierar transaktioner så är det istället så kallade bitcoin miners som får bitcoin-nätverket att fungera och förbli säkert.

Dessa bitcoin miners får ungefär var 10 minut nyskapade bitcoins som belöningar för detta. Var fjärde år så halveras belöningsmängden vilket vid halveringen ungefär 20 april 2024 innebär att vi kommer att gå från 6,25 till 3,125 Bitcoins som skapas var 10 minut. Historiskt sett har dessa halveringar lett till kursuppgångar för bitcoin eftersom utbudet av nya bitcoins minskar.

100 miljoner människor

Trots potentiella risker har Bitcoins begränsade tillgång hjälpt till att skapa ett robust intresse för kryptovalutan som många anser vara en form av digitalt guld, en tillgång där investerare kan placera pengar i osäkra tider. Bitcoins ägs eller används idag av över 100 miljoner människor världen över.

Hur kan en liten del bitcoin påverka min portföljs avkastning?

Portföljernas ackumulerade avkastning

Den blåa grafen illustrerar en diversifierad portfölj som innehåller aktier och obligationer (60% MSCI World och 40% obligationer). Den orangea grafen illustrerar inkluderande av 3% Bitcoin i portföljen och den gröna grafen illustrerar 5% bitcoin i portföljen.

Hur mycket förbättrad avkastning innebär 3% respektive 5% i bitcoin i detta exempel?

3% bitcoin i en diversifierad portfölj under 2019-2024: 12,76% förbättrad avkastning

5% bitcoin i en diversifierad portfölj under 2019-2024: 21,73% förbättrad avkastning

Position i finansvärlden

Bitcoins roll i både personliga och institutionella investeringsstrategier fortsätter att utvecklas. Medan dess deflationära natur och begränsade tillgång utgör både möjligheter och utmaningar, står det klart att Bitcoin har cementerat sin position i finansvärlden. För investerare och ekonomer erbjuder detta en fascinerande inblick i en ny form av monetär politik som är driven av matematik snarare än mänskliga beslut.

Svenskt reglerat bolag

I Sverige kan man inte köpa Bitcoin ETF:er som det nu finns att göra i USA, däremot finns det ett motsvarande alternativ genom Bitcoin ETP:er som finns tillgängliga att handla lika enkelt som en  vanlig aktie på börsen för att få exponering mot Bitcoin.

Virtune är ett svenskt reglerat bolag som erbjuder en Bitcoin ETP noterad på Nasdaq och som alltid är 100% fysiskt backad. De har gått den långa och regulatoriska vägen för att kunna ta fram kvalitativa produkter. Att deras produkter är fysiskt backade innebär att dom är väldigt lika dom amerikanska Bitcoin ETFerna och att de förvarar underliggande kryptovaluta åt dig där varje ETP andel motsvarar en viss andel Bitcoins som förvaras hos Coinbase med högsta institutionella säkerhetsgrad.

Handla: Virtune Bitcoin ETP hos Avanza

Handla: Virtune Bitcoin ETP hos Nordnet

Läs mer om: Virtune Bitcoin ETP

Marknadsföring från Virtune AB. Kryptoinvesteringar är förknippat med hög risk. Virtune ger inte investeringsråd. Investeringar görs på egen risk. Värdepapper kan öka eller minska i värde, det finns ingen garanti att man får tillbaka investerat kapital. Läs prospekt, KID, villkor på www.virtune.com.

Denna artikel är en annons med innehåll från Virtune.


Populär korv stoppas – säljs på Ica

2024 06 15

Av hälsoskäl återkallas nu korv som sålts i flera Ica-butiker.

Det är Di Luca & Di Luca som ger besked om att en av deras produkter innehåller nötter, utan att det framgår i ingrediensförteckningen.

Det kan innebära en hälsorisk för allergiker, och produkten, en populär korv som säljs i Ica-butiker, återkallas nu.

Det framhåller företaget i ett pressmeddelande.

Innehåller nötter

Korven innehåller pistagenötter och det är viktigt att de som har en allergi inte konsumerar korven.

– DI LUCA & DI LUCA ÅTERKALLAR MORTADELLA FRÅN MANUELLA DELIKATESSDISKAR, meddelar företaget.

Butik och delikatess

Korven säljs över delikatessdisken och butikspackad i Ica-butiker över hela landet, från Lund och Borås till Stockholm och Umeå.

– Di Luca & Di Luca återkallar ett begränsat parti felmärkt Mortadella som sålts sedan 3 juni i ett 30-tal ICA-butiker, både över delikatessdisk samt butikspackad i charkdisken, fortsätter företaget.

– Produkten innehåller pistagenötter, vilket inte framgår av produktmärkningen.

Uppmanar konsumenter

Di Luca & Di Luca riktar en tydlig uppmaning till konsumenter om att lämna tillbaka korven om den har köpts.

– Pistagenötter är en allergen, som måste deklareras. Pistagenötterna är synliga i Mortadellan och vi uppmanar därför konsumenter som är allergiska mot pistagenöt att reklamera varan om man har köpt denna produkt efter 3 juni 2024.  

Beklagar händelsen

Företaget kommer nu att utreda händelsen för att kunna fastställa vad det är som har gått fel i processen.

– Di Luca & Di Luca beklagar det inträffade och uppmanar drabbade konsumenter som köpt produkten att kontakta Di Lucas kundtjänst. Kunder har även möjlighet att reklamera produkten till den ICA-butik där den köptes.  

– Vi ser allvarligt på det inträffade och utreder nu vilka åtgärder vi kan vidta för att det inte ska ske igen.

Korven har sålts på Ica-butiker i bland annat Stockholm, Göteborg, Lund, Umeå, Borås, Enköping, Uppsala, Strängnäs, Västerås, Örebro och Norrköping.

Foto: ICA-gruppen

Text: Redaktionen


OVÄNTAT: Rysk rusning till Norge

2024 06 15

En rysk rusning till Norge har pågått under det senaste året.

Efter Rysslands invasion av Ukraina 2022 har det varit svårt för ryssar att resa till Västeuropa och köpa eftertraktade lyxvaror.

Ett undantag har varit Kirkenes i Norge, som ligger precis på gränsen till Ryssland.

Dit har mängder av ryssar rest, och många av dem är ute efter att hamstra en lyxvara som numera är svår att få tag på i Ryssland.

Hamstrar champagne

Det handlar om champagne, rapporterar VG.

Det är en av de mest eftertraktade lyxprodukterna som sedan krigets början inte längre får exporteras från EU till Ryssland.

I stället har många ryssar rest till Kirkenes för att få tag på de eftertraktade dropparna, rapporterar tidningen.

Ingen norsk spritbutik har sålt fler flaskor av exklusiva champagner som Dom Perignon eller Cristal än Vinmonopolet i Kirkenes.

Och det är framför allt ryssar som har handlat.

– Vissa flaskor har sålts lokalt, men det är på grund av gränshandeln vi har som siffrorna är så höga, säger Anne Sonja Andreassen, som är butikschef för Vinmonopolet i Kirkenes, till tidningen.

– Majoriteten är ryska kunder, tillägger hon.

Får inte sälja för dyra varor

En flaska Dom Perignon kostar 2 500 norska kronor, och en flaska Cristal kostar 3 200. Under årets första fyra månader har det totalt sålts 150 stycken av dessa dyra flaskor i Kirkenes.

Man har dock varit tvungna att sluta sälja de dyraste flaskorna, på grund av sanktioner.

– Sanktionerna i Norge gör att vi inte får sälja enskilda föremål för mer än 300 euro. Vi hade lite champagne i butiken när kriget började, men vi har skickat den till en annan butik för att slippa ha den inne, säger Anne Sonja Andreasson.

Gränsen stängd – nedgång i handeln

Gränsen i närheten av Kirkenes har varit den enda öppna gränsen från Europa till Ryssland sedan kriget i Ukraina inleddes.

Sedan några dagar tillbaka har Norge dock skärpt reglerna och stängt gränsen.

– Jag tycker att det är naturligt att vi ser en nedgång i handeln nu, säger Andreassen.

Det finns dock fortfarande undantag, bland annat för ryssar som har familjemedlemmar i Norge eller arbetar där.

Foto: M Oetelaar

Text: Redaktionen