ANALYS: Har S tillmötesgått V eller ej?

2021 06 17

Den stora frågan är nu om Vänsterpartiet kommer att acceptera Socialdemokraternas svar eller inte i den heta frågan om marknadshyror som kan leda till att Regeringen Löfven faller.

Vänsterpartiet gav S två olika alternativ varav det ena var att slänga hela förslaget om friare hyressättning i papperskorgen. Det förslaget har inte S nappat på. Det andra förslaget formuleras så här av V:

Vänsterpartiets Alternativkrav nr 2:

"Alternativ två, om hyreslagstiftningen ska ändras, då måste regeringen genast inleda förhandlingar där Hyresgästföreningen ingår. Ett sådant avtal ska senast vara klart till riksdagens öppnande och accepteras av Hyresgästföreningen."

Socialdemokraterna har via TT svarat så här:

”Utredning har gått på remiss. Vi kommer nu också att bjuda in parterna på bostadsmarknaden – Hyresgästföreningen, Fastighetsägarna och SABO – under remisstiden för att diskutera förslagen”, skriver Morgan Johansson till TT.

ANALYS

◾Vänsterpartiet kräver inte att Hyresgästföreningen bjuds in exklusivt. Utan det räcker med att de ”ingår”.

◾V kräver också att det äger rum ”förhandlingar” men S använder istället termen ”diskutera”. Det är visserligen ett starkare ord än ”samtal” men inte så starkt som ”förhandling”.

Så långt är det fullt möjligt att V bedömer att S tillmötesgått kravalternativ nr 2.

Om det sedan under sommaren slutar med att Hyresgästföreningen även accepterar förslaget är högst oklart – Centern och Liberalerna ska ju också godkänna det hela och de står en bra bit ifrån Hyresgästföreningen i frågan.

Men det är fullt möjligt att V idag accepterar Socialdemokraternas svar. Lika möjligt är det att detta bara är ett sätt för S att förhala hela frågan vilket leder till att Vänsterpartiet tappar fart och momentum och att det slutar med att Vänsterpartiet står som förlorare när all krutrök lagt sig och fortfarande inte har lyckats ta sig in i regeringsunderlaget S-MP-C inför valet 2022 vilket är det absolut största frågan i denna process.