Allvarliga uppgifter om svensk sperma

2023 02 09

Mängder av donerad sperma till svenska kliniker kan säljas vidare till andra europeiska länder.

Så är fallet hos Livio Fertilitetscentrum, men det skyltas inte öppet med att den möjligheten finns, avslöjar Dagens Nyheter.

Svenska donatorbarn uppges kunna få upp till femtio halvsyskon – men föräldrarna har ingen aning.

– Men va, det kan ju inte stämma. Jag blev jättechockad, berättar en blivande mamma som har bett om att vara anonym, för tidningen.

Skickas ut när maxgränsen är nådd i Sverige

Livio är det största fertilitetsföretaget i Sverige och gör många regionfinansierade IVF-behandlingar, det vill säga provrörsbefruktningar.

De har även en egen ägg- och spermiebank.

På spermiebankens svenska hemsida står det att en spermiedonator enbart får ge upphov till barn i högst sex familjer – enligt svensk lagstiftning.

Däremot kan donerade spermier till Livio i Sverige användas i andra europeiska länder – när maxgränsen är nådd på hemmaplan.

Bekräftas av vd:n

Uppgifterna, som inte uttryckligen framgår på hemsidan, bekräftas av spermiebankens vd Mona Bungum.

– Om donatorn har gett sitt samtycke och det finns spermier i restlager, så kan vi distribuera spermierna vidare när den inhemska kvoten är nådd, säger hon till DN.

"Kan bli en jättechock"

Tidningen har talat med flera så kallade “försökare”, det vill säga förhoppningsvis blivande mammor som genomgår behandling för att få barn.

En av dem kan inte tro sina öron när hon får höra om uppgifterna.

– Tänk om mitt framtida barn får höra “du kan ha halvsyskon i fem andra svenska familjer”, sedan visar det sig att det finns femtio halvsyskon i hela världen. Jag tänker att det kan bli en jättechock, säger den blivande förälder som DN talat med.

Krav på donatorer

Vem som helst kan inte donera spermier i Sverige.

Donationerna är förenade med särskilda krav och villkor.

För att få donera måste du först bli godkänd som donator. Du får berätta om ditt liv och om varför du vill bli donator. Du kan också få lämna ett foto på dig själv, framhålls i vårdguiden 1177.

Donatorn kan inte heller räkna med att få vara anonym livet ut.

– För att bli godkänd som donator måste du vara frisk och i en viss ålder. En donator är oftast anonym, men enligt lagen har barnet rätt att få veta sitt genetiska ursprung. Därför kan barnet söka upp dig när hen blir vuxen.

Sex kriterier

Akademiska sjukhuset i Uppsala listar sex kriterier på sin hemsida som måste uppfyllas för den som vill donera spermier.

- Vara frisk och inte ha någon känd ärftlig sjukdom

- Vara över 23 år och under 46 år

- Lämna ett normalt spermieprov

- Ha ett BMI (Body Mass Index) under 40

- Vara rökfri

- Tala svenska

Foto: D. Black

Text: Redaktionen