Allvarliga uppgifter om ICA-handlare

2023 05 16

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot 18 personer för misstänkta insiderbrott kopplat till Ica-aktien.

Det uppger Ekobrottsmyndigheten i ett pressmeddelande.

– Åklagaren yrkar även på att totalt cirka 20,5 miljoner kronor ska förverkas som utbyte av brott samt att tingsrätten ska besluta om näringsförbud i mellan tre och fem år för de tilltalade, framhåller myndigheten.

Grovt brott

– Brottsmisstankarna kan kopplas till handel i Ica-aktien innan Ica köptes ut från börsen under hösten 2021, skriver Ekobrottsmyndigheten.

Tolv av de misstänkta åtalas för grovt brott.

Övriga sex anklagas för brott av normalgraden.

De huvudmisstänkta i målet är samtliga Ica-handlare vid Ica-butiker i syd- och Mellansverige.

Övriga uppges vara vänner eller anhöriga till Ica-handlarna.

– Vår tes tidigt i utredningen var att informationen om att det fanns ett bud på att köpa ut Ica från börsen läcktes av någon från Ica-handlarnas förbundsstyrelse. 

– Ett antal personer agerade sedan på insiderinformationen, som vid det tillfället inte var känd för marknaden, genom att köpa större aktieposter. Under utredningens gång har vi genom förhör och säkrad bevisning kunnat stärka den tesen, säger Pontus Hamilton, kammaråklagare och förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndigheten.

Tiotusentals kronor

Enligt Ekobrottsmyndigheten har brottsvinsterna varierat mellan tiotusentals kronor och flera miljoner kronor i vinst.

Åtalet gör gällande att de misstänkta handlat på informationen både privat och genom sina butiksbolag.

– Därför blir det naturligt att yrka på att tingsrätten även ska besluta om företagsbot för de inblandande bolagen och näringsförbud mot flera av de misstänkta, säger Pontus Hamilton.

Företagsbot yrkas mot sju bolag på sammanlagt drygt 13,5 miljoner kronor.

Huvudförhandling vid Stockholms tingsrätt inleds i början på september. 

Den beräknas pågå i två månader. 

Foto: Ica Gruppen 

Text: Redaktionen